Anveo EDI Connect / Config / Mappings / Lezen en schrijven van tabelgegevens
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Lezen en schrijven van tabelgegevens

Het is belangrijk om op te merken dat u de kolommen van die tabelinstantie alleen kunt benaderen vanuit mapping die kinderen van de tabelinstantie zijn. De inspringing van de tabelrijen moet daarom zo worden gemaakt dat alle rijen die toegang tot de gegevens willen hebben, kinderen van de tabel zijn. Hiervoor worden vaak meerdere tafels onder elkaar genesteld om toegang te krijgen tot alle velden.

Om te lezen of te schrijven naar tabellen binnen Microsoft Dynamics NAV 2015 moet u eerst een instantie van die tabel in de mapping declareren. Kies de waarde Loop in de eigenschap mapping Type. Dit zal de beschikbare eigenschappen veranderen en een nieuwe eigenschap toevoegen, genaamd Loop Type. Selecteer de Table als het Loop Type.

Daarna kunt u de andere eigenschappen configureren. De volgende eigenschappen zijn beschikbaar:

Loop Type

Het type van de lus. Selecteer de waarde Table om toegang te krijgen tot de tabelgegevens.

Mode

Of het nu gaat om het lezen van gegevens uit een tabel, het schrijven van gegevens naar een tabel (het creëren van een nieuw record) of het bijwerken van bestaande gegevens.

Read

Lees bestaande gegevens. De gegevens kunnen worden gefilterd. Het is mogelijk om filters toe te passen, zodat er geen record wordt gevonden.

Write

Maak een nieuw record in de tabel. Afhankelijk van het type formaat kunnen één of meerdere records worden aangemaakt.

Update

Update een bestaand record of maak optioneel een nieuw record aan, als het niet bestaat. De module kan slechts één record tegelijk updaten, dus zorg ervoor dat er filters worden toegepast zodat er maximaal één record wordt gevonden. Om meerdere records bij te werken, moet u een tabel-lus maken die de gegevens uitleest en een tweede instantie van die tabel in de updatemodus filteren op de primaire sleutel van het op dat moment ingelezen record.

Table

Selecteert de bron/doel-tabel uit Microsoft Dynamics NAV 2015. U kunt de naam van de tabel of het ID invoeren.

Name

De naam van deze tabel instantie in de mapping. De naam wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende instanties van dezelfde tabel. Denk eraan, als een variabele naam.

Data View

Deze eigenschap is nieuw in versie 4.00 van de module.

All Records

Gebruik geen speciale filters. U kunt de gegevens nog steeds filteren met de onderstaande eigenschappen.

Post Process Record

Alleen bruikbaar, als deze mapping als nabewerking loopt. Filter de tabelinstantie naar het record waarop de nabewerking is gedefinieerd.

Business Transaction Data

Alleen bruikbaar, als deze mapping binnen een zakelijke transactie loopt. Filtert de gegevens naar de zakelijke transactiegegevens (bijv. de baangegevens).

Named Table View

Filtert de gegevens met behulp van een tabelweergave. Dit kan een van de namen van de ingebouwde tabelaanzichten zijn of een tabelaanzicht dat door de programmering is gedefinieerd. Er komt een nieuwe woning beschikbaar om de naam te selecteren.

Table View Name

Deze eigenschap is alleen beschikbaar als Data View is ingesteld op Named Table View. U kunt elke tabelweergave gebruiken die op basis van een code is gedefinieerd, of een van de volgende speciale weergaven:

TRANSMISSION

Als er een inkomende transmissie is, kunt u deze openen met deze tabelweergave.

PROCESSINGQUEUE

Als de mapping als foutafhandeling wordt uitgevoerd, kunt u dit filter gebruiken om toegang te krijgen tot de mislukte invoer van de verwerkingswachtrij.

POST_PROCESS_REC
DEFAULT

Deze filternamen worden meestal door de module gebruikt om informatie over het post-process record op te slaan. In plaats daarvan moet u de waarde van de Data View instellen op Post Process Record. Maar als u mappings van oudere versies van de module upgradet, vindt u misschien nog steeds deze waarden, die nog steeds zullen werken.

De namen kunnen ook worden gedefinieerd op basis van aangepaste code en bevatten een willekeurige filter. Wij raden het gebruik van deze namen door de top niet meer aan. Gebruik in plaats daarvan een sprekende filternaam of CUSTOM.

Limit Count

Deze eigenschap is nieuw in Anveo EDI Connect 4.00.

Alleen beschikbaar in de leesmodus. Geeft aan of u het aantal gevonden records wilt beperken. Kan worden gebruikt om alleen de eerste of laatste record te selecteren in combinatie met de sorteereigenschap.

True

Beperk de records tot het opgegeven aantal.

False

Beperk de geretourneerde records niet.

Select Top

Alleen beschikbaar als Limit Count is ingesteld op True. Het maximum aantal te gebruiken records.

Table View

Alleen-lezen. Groepen andere eigendommen. De naam Table View wordt bij het programmeren van Microsoft Dynamics NAV 2015 gebruikt om de combinatie van de sorteer- en constante filters op een tabel te beschrijven. We hebben deze naam gebruikt om het voor C/AL-programmeurs gemakkelijk te maken om de module te gebruiken, denk hierbij aan constante filters en beginwaarde.

Key

De sleutel die gebruikt moet worden voor het sorteren. Kan leeg zijn.

Order

De volgorde waarin de sleutel wordt toegepast. De standaardinstelling is Ascending.

Filter

Filters die constant zijn of met andere woorden niet afhankelijk zijn van gegevens uit een andere tabel. U kunt alle kolommen uit de tabel filteren.

Als de Mode van de tabel Write is, worden de filters als beginwaarden op de tabel toegepast. U kunt het filter dus ook gebruiken om enkele kolomwaarden voor nieuwe records op te geven.

Data Item Link

Deze eigenschap wordt gebruikt om de relatie met een andere tabel te definiëren. Dit is een lijst van waarden. U selecteert eerst de kolom uit de huidige tabelinstantie en daarna een andere tabel en velden. Deze eigenschap wordt gebruikt om de buitenlandse-sleutel relatie te definiëren.

Laten we aannemen dat u een tabel-instantie van de tabel EDI Document in de mapping heeft en als kind een instantie van de tabel EDI Document Line. Om aan te geven dat de regel bij het kopdocument hoort, definieert u de Data Item Link als:

"Document Type"="EDI Document"."Document Type", "Document No."="EDI Document"."No.", "Document Version No."="EDI Document"."Version No."

Dit zal de opgegeven kolommen filteren op de waarde van het hoofddocument. In de leesmodus krijgt u alleen de regels die bij het document horen. In de schrijfmodus worden de kolommen gevuld met de gegevens van het document, zodat de regel bij de koptekst hoort.

Als de Mode van de tabel Write the Data Item Link is, wordt deze als beginwaarde toegepast op de kolommen van de tabel. U kunt dus ook de Data Item Link gebruiken om een aantal van de kolomwaarden voor nieuwe records op te geven.

Temporary

Dit is een geavanceerde eigenschap en normaal gesproken verborgen.

Geeft aan dat u een tijdelijke tafel wilt gebruiken. Een tijdelijke tabel is nieuwer geschreven in de database.

Company

Dit is een geavanceerde eigenschap en normaal gesproken verborgen.

Het bedrijf wordt de plaat voorgelezen van / geschreven naar. Dit kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens van een ander bedrijf.

Verander niet het bedrijf op tafel gevallen in de schrijf-modus, behalve dat je weet wat je doet. Alle triggers worden uitgevoerd volgens de gegevens van het huidige bedrijf, zodat u nooit rechtstreeks naar een standaardtabel in een ander bedrijf moet schrijven.

TotalFields

U kunt kolommen opgeven, waarvoor de module automatisch een bedrag berekent. U kunt de opgetelde waarden uit de tabel aflezen door de kolommen na de tafellus te openen en niet als een kinderlijn van de tafellus.

Linked Documents

Dit is een alleen-lezen eigenschap om de eigendommen van het kind te groeperen.

Create Linked Documents

Of u in de tabel met gekoppelde documenten voor dit geval invoer wilt maken. Met deze instelling kunt u navigeren vanuit de EDI Processing Queue, vanuit de EDI Transmission (indien aanwezig) en vanuit de EDI Business Transaction (indien aanwezig) naar deze tabel True

Linked Tables

Deze eigenschap is alleen beschikbaar als Create Linked Documents is ingesteld op True. U kunt andere tabelinstanties uit deze mapping specificeren die aan de huidige tabelinstantie moeten worden gekoppeld. Zo kunt u bijvoorbeeld op het EDI Document naar andere gekoppelde documenten navigeren, zoals een aangemaakte verkoopkop.

Internal No. Display Field

U kunt de kolom selecteren die moet worden gebruikt voor het interne nummer, wanneer een gekoppelde documentinvoer wordt gemaakt voor deze tabelinstantie.

External No. Display Field

U kunt de kolom selecteren die moet worden gebruikt voor het externe nummer, wanneer een gekoppelde documentinvoer wordt gemaakt voor deze tabelinstantie.

Post-Processing

Hiermee kunt u een of meer acties specificeren die moeten worden uitgevoerd op elke record van deze tabelinstantie, nadat de mapping met succes is beëindigd. Post-processen worden niet uitgevoerd, als er fouten zijn gemaakt. U kunt meer te weten komen in het gedeelte over de post-processen.

Min. Repeat

Als u een nummer invoert, zal de mapping een foutmelding geven, als de opgegeven minimale herhaling niet wordt bereikt.

Min. Repeat Error Message

De foutmelding die moet worden verhoogd als het minimale aantal records niet wordt gevonden.

Max. Repeat

Als u een nummer invoert zal de mapping een fout maken, als de opgegeven maximale herhaling niet wordt bereikt.

Max. Repeat Error Message

De foutmelding die moet worden gegeven als het maximale aantal records wordt overschreden.

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner