Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

EDI Transmission

In deze tabel wordt informatie over inkomende en uitgaande transmissies opgeslagen. In deze tabel worden alle metagegevens opgeslagen, terwijl de feitelijke gegevens in de tabel EDI Message-bericht worden opgeslagen. Een transmissie kan uit meerdere berichten bestaan, zoals bijvoorbeeld een e-mail kan meerdere bijlagen bevatten. Maar veel van de keren dat je één bericht per verzending hebt. De gebruiker werkt voornamelijk met de transmissietafel.

Velden

Entry No.

Een automatisch toegewezen nummer. Dit veld maakt deel uit van de primaire sleutel.

Direction

De richting van de transmissie.

Incoming

De gegevens worden ontvangen van een externe partij en komen binnen in de Microsoft Dynamics NAV 2013R2.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Outgoing

De gegevens worden naar een externe partij gestuurd.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

Reference No.

Momenteel niet gebruikt.

Folder Code

De code van de EDI Transmission Folder waartoe deze transmissie behoort.

Description

Een automatisch gemaakte beschrijving.

Transmission Status

De huidige status van de transmissie.

Open

De transmissie is open. Voor uitgaande transmissies betekent dit dat er wordt gewacht op de verzendactie. Bij inkomende gegevens betekent dit dat de transmissie wel verzonden, maar nog niet ontvangen is.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 0)

Retry

De status werd na een fout gereset.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 1)

In Progress

De verzending wordt momenteel verzonden of ontvangen.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 2)

Received/Transmitted

De transmissie werd met succes verzonden of ontvangen.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 3)

Failed

Verzenden of ontvangen is mislukt. Er is een verwerkingswachtrij met meer informatie.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 4)

In Creation

De transmissie wordt momenteel aangemaakt.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 5)

Creation Failed

De transmissie kon niet worden gemaakt.
(De gehele waarde van deze optie in de database is 6)

Created Date/Time

De datum/tijd waarop de transmissie werd aangemaakt in Microsoft Dynamics NAV 2013R2.

Transmission Date/Time

De datum/tijd waarop de transmissie werd aangemaakt volgens het communicatiekanaal (bijv. de bestandsdatum).

Last Modified Date/Time

De datum/tijd waarop de transmissie het laatst werd gewijzigd.

Original Date/Time

Niet gebruikt.

Communication Channel Code

De verantwoordelijke EDI Communication Channel.

Sender Partner

De sturende partnercode.

Sender Identification

De identificatie van de sturende partner.

Sender Cross-Reference Type

De kruisverwijzing die wordt gebruikt om een inkomende partneridentificatie te vertalen naar de partnercode.

Receiver Partner

De ontvangende partnercode.

Receiver Identification

De identificatie van de ontvangende partner.

Receiver Cross-Reference Type

De kruisverwijzing die wordt gebruikt om de identificatie van de ontvangende partner te vertalen naar de partnercode.

Tag 1

Informatie over de transmissie. Afhankelijk van de codeunit bevat deze bijvoorbeeld het pad.

Tag 2

Informatie over de transmissie. Afhankelijk van de codeunit bevat deze bijvoorbeeld de bestandsnaam. Op e-mails bevat dit de servers-ID van het bericht.

Tag 3

Aanvullende informatie over de transmissie.

Tag 4

Aanvullende informatie over de transmissie.

Message Count

Alleen-lezenstroom die het aantal berichten weergeeft.

Processing Queue Entries

Alleen-lezenstroom die het aantal verwerkingswachtrijen weergeeft om deze transmissie te verwerken.

Open Proc.Queue Entries

Alleen-lezenstroom die het aantal openstaande verwerkingswachtrijen weergeeft om deze transmissie te verwerken.

Failed Proc.Queue Entries

Alleen-lezenstroom die het aantal mislukte verwerkingswachtrijen weergeeft om deze transmissie te verwerken.

Linked Documents

Alleen-lezenstroom die het aantal gekoppelde documenten aan deze overdracht weergeeft.

Project Code

De projectcode van de mapping die wordt gebruikt om deze transmissie te verwerken.

Format Code

De formaatcode van de mapping die wordt gebruikt om deze transmissie te verwerken.

Mapping Code

De code van de mapping die wordt gebruikt om deze transmissie te verwerken.

Test Flag

Of deze transmissie als test wordt getagd.