Anveo Mobile App / Anveo-gebruikers toevoegen / Anveo-gebruiker aanmaken
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo-gebruiker aanmaken

Om een Anveo-gebruiker in te stellen gaat u als volgt te werk:

  • Voeg de Anveo gebruiker als nieuw record toe aan de lijst van Anveo gebruiker.
  • Ga naar de kaart van de Anveo gebruiker en stel een taal in.
  • Wijs rollen toe aan de Anveo-gebruiker via Roles bij overeenkomstige bedrijven.
  • Definieer een wachtwoord voor de Anveo-gebruiker.
  • Wijs een hoofdmenu toe aan de Anveo-gebruiker (voor elke cliënt afzonderlijk).
  • Definieer een standaard bedrijf voor de Anveo Gebruiker (in de tab Mobiele App van de Anveo Gebruikerskaart).
  • Wijs synchronisatiepakketten toe aan de Anveo-gebruiker (zie hier).
  • Optioneel: Wijs de Anveo-gebruiker een relatietype en relatiecode toe, als deze alleen een bepaalde weergave van de gegevens in de clients moet ontvangen.
  • Synchroniseer de rechten van de Anveo-gebruiker en kopieer hem zodat hij beschikbaar is in Anveo Web Store en/of Anveo Server.

Na het uitvoeren van alle stappen kunt u inloggen met de Anveo User.

Als een herstart van de Anveo Web Store of Anveo server nodig is, is het aan te raden om alle Anveo gebruikers te repliceren in de Anveo Setup.