Anveo Mobile App / Beste praktijken / Gegevens opschonen
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Gegevens opschonen

Opruimen van taken

Met de functie Clean up tasks op de pagina Anveo Setup kunt u inkomende en uitgaande berichten voor mobiele apparaten opschonen. Hiermee worden de reeds verwerkte taken verwijderd. Als apparaten over een lange periode meerdere malen worden gesynchroniseerd, kunnen de systeemprestaties aanzienlijk worden verbeterd door het opschonen van de taken.

Schoonmaken van SQL Delta tabellen

De functie Clean up SQL delta tables-delta-tabellen opschonen op de pagina Anveo Setup ruimt de Anveo-delta-tabellen in uw systeem op.

De Anveo delta tabellen slaan de wijzigingen in de records voor elke tabel op, zodat ze gesynchroniseerd kunnen worden met de apparaten. Er is een overeenkomstige Anveo delta tabel voor elk van de tabellen die in het synchronisatiepakket worden gebruikt.

Het opschonen van de gegevens verwijdert alle gegevens die vóór de laatste handeling van het oudste apparaat zijn ingevoerd. Aangezien het oudste apparaat toegang moet hebben tot de gegevens in de Anveo-delta-tabellen om te synchroniseren, moet deze beperking door de functie worden gemaakt.

Dit betekent dat de mobiele apparaten moeten worden gecontroleerd voordat de functie wordt uitgevoerd. Hiervoor kunnen de apparaten waarvan de laatste actie ouder is dan een maand worden gecontroleerd in het Anveo apparaatoverzicht onder Inactive Devices op het RoleCenter Elemet ACF Anveo Device Overview.

Merk op dat verwijderde apparaten niet meer kunnen synchroniseren en dat alle gegevens die nog niet gesynchroniseerd zijn, verloren gaan op het apparaat. Het is daarom belangrijk om vooraf te controleren of het apparaat nog steeds in gebruik is. Als een apparaat uit de lijst van inactieve apparaten nog steeds nodig is, kan de laatste actie van dit apparaat ook worden bijgewerkt door middel van een synchronisatie.

Na controle van de apparaten kan de functie Clean up SQL delta tables-delta-tabellen opschonen op de pagina Anveo Setup worden uitgevoerd.