Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Taakverwerking

Veilige modus voor taakverwerking

Microsoft Dynamics 365 Business Central verwerkt de van Anveo Mobile App ontvangen gegevenstaken in de volgorde van het taaknummer. In geval van een fout wordt de huidige taak gemarkeerd met de status Processed Error. Als de Task Processing Safe Mode actief is, voorkomt het dat verdere gegevenstaken voor het apparaat in Microsoft Dynamics 365 Business Central worden verwerkt totdat de fout wordt gecontroleerd. De gebruiker van de app krijgt een melding, die hem/haar hierover informeert. Na controle van de taak kan deze handmatig worden verwerkt als het probleem dat de fout heeft veroorzaakt is opgelost of kan deze worden ingesteld op Error Checked als de fout moet worden genegeerd.

Figuur 5.2: Markeer handmatig de foutmeldingen als goedgekeurd om de verwerking voort te zetten.

Een voordeel van deze veilige modus is een gegarandeerde verwerking van alle inkomende gegevens, inclusief het vermijden van fouten achteraf. Let op dat u fouten snel controleert en oplost, want de gebruiker kan pas updates ontvangen als alle fouten met succes zijn gecontroleerd. Als een controleproces te lang duurt, kan de gebruiker niet werken met bijgewerkte informatie van de Microsoft Dynamics 365 Business Central. De gebruiker is echter in staat om zijn werk met de lokale database voort te zetten.

Als een reeds geïnitialiseerd apparaat een nieuwe initialisatieaanvraag naar de Microsoft Dynamics 365 Business Central stuurt en de Task Processing Safe Mode actief is, worden de gegevenstaken voor dit apparaat gecontroleerd op onbewerkte taken of niet-weergegeven fouten. Als dergelijke taken worden gevonden, worden alle gegevens voor dit apparaat opgeslagen voor handmatige controle en verwerking om gegevensverlies te voorkomen.

U kunt de Task Processing Safe Mode activeren in de Anveo Client Suite Setup.

Taakverwerking Retries

Om incidentele problemen tijdens de verwerking van ontvangsttaken, zoals vergrendelde tabellen, op te lossen, worden taken die met een fout zijn verwerkt, opnieuw verwerkt tot ze succesvol waren of het gedefinieerde aantal opzoekingen werd bereikt. Deze waarde wordt geconfigureerd door Task Processing Retries. DeMicrosoft Dynamics 365 Business Central wacht tussen de pogingen door voor een bepaald aantal milliseconden, dat kan worden ingesteld via ”Task. Microsoft Dynamics 365 Business Central onafhankelijk van de Task Processing Safe Mode.

Figuur 5.3: Automatisch opnieuw proberen op inkomende gegevensverwerking

U kunt de Task Processing Retries activeren in de Anveo Client Suite Setup.