Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Webportaalmodules

Uw uitbreidingen aan Anveo Client Suite kunnen modulair worden georganiseerd om uw aanpassingen van elkaar te scheiden, bijvoorbeeld op basis van het soort functies of taaksectoren. Elke module, of utility, bevat zijn eigen codeunit. Het ‘sjabloon’ voor een module is de codeunit ACF Events TEMPLATE, die u kunt gebruiken voor uw eigen verbeteringen aan Anveo Client Suite. De toewijzing van een module aan een codeunit gebeurt in de codeunit ACF Module Mapping. Open hiervoor de codeunit in de Object Designer van C/SIDE en leg het subtype van één van de globale variabelen Module 1 tot Module 20 op de codeunit die u als module wilt gebruiken.

Het is niet dringend noodzakelijk dat u uw uitbreidingen in uw eigen modules organiseert. U kunt ook uw volledige individuele C/AL code voor Anveo Client Suite, de codeunit ACF Events, deponeren. Het gebruik van modules is optioneel, hoewel het gebruik ervan bijdraagt aan een beter begrip, structurering, onderhoud en verbetering van uw individuele aanpassingen.

Organisatie van functies en individuele tabelverhoudingen

In de Documentation trigger van de codeunit ACF Events kunt u zien welke triggers en functies afhankelijk zijn van de met een (M) ––gemarkeerde modules en welke globaal geldig zijn, onafhankelijk van de module. U kunt een module-afhankelijke functiecode invoeren die alleen in die module geldig is. Uitzonderingen zijn de functiecodes in de ”OnAction” trigger en de afzonderlijke tabelrelaties die in de functie CustomWebPageRelation zijn gedefinieerd; bijvoorbeeld, wanneer u een functie vanaf een webpagina in module M1 oproept, wordt eerst de code van module M1 gecontroleerd om de definitie van die functie te vinden. Als de functie niet in M1 is, dan worden de hoofdgebeurtenissen ACF Events opgeroepen. Als de definitie niet in M1 staat en ook niet in de ACF Events, treedt er een fout op.

Afzonderlijke tabel relaties tussen modules

Afzonderlijke tabel-relaties tussen Anveo Pages in verschillende modules

Ook belangrijk om op te merken is dat als er een individuele tabelrelatie is tussen meerdere Anveo Pages in verschillende modules, de module de Anveo Page is.

Een voorbeeld: Er zijn twee Anveo Pages A, B, en twee modules M1 en M2. Anveo Page A is toegewezen aan module M1 en Anveo Page B is toegewezen aan module M2. Als er een individuele tabelrelatie van Anveo Page A naar B bestaat, moet deze tabelrelatie in module M2 worden geprogrammeerd en op Anveo Page A worden ingevoerd.

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner