Anveo Web Portal / De gebruikersinterface aanpassen / Anveo Pages dynamisch aanpassen
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo Pages dynamisch aanpassen

Bij het instellen van een Anveo Page is alle informatie met betrekking tot het uiterlijk van de velden statisch en verandert niet. Per code kan het uiterlijk van een Anveo Page tijdens de looptijd worden gewijzigd, bijv. velden onder bepaalde omstandigheden in te kleuren, de veldinhoud te markeren of te vervangen door kleine pictogrammen.

Elke dynamische verandering in een Anveo Page kan de laadtijd verhogen.

Voorbeeld van het gebruik van dynamische aanpassingen van velden

De volgende functies van de codeunit ACF Style zijn beschikbaar voor dynamische aanpassingen van een Anveo Page in de Anveo Web Portal:

SetCondition

Stelt de conditie van dynamische aanpassingen in met een logische uitdrukking.

TextColor

Stelt de tekstkleur van de veldinhoud in. De kleur kan een trefwoord zijn zoals ”rood” of een hexadecimaal getal zoals #FF000000.

BackgroundColor

Stelt de achtergrondkleur van de veldinhoud in. De kleur kan een trefwoord zijn zoals ”rood” of een hexadecimaal getal zoals #FF000000.

BorderColor

Stelt de kleur van de rand van een veld in. De kleur kan een trefwoord zijn zoals ”rood” of een hexadecimaal getal zoals #FF000000.

BorderStyle

Stelt de randstijl van een veld in. Mogelijke waarden zijn: none, dotted, gestippeld, dashed, solid, double.

NoBorder

Stelt in of er geen rand rond het veld wordt weergegeven. Mogelijke waarden zijn: true, false.

TextAlign

Stelt de uitlijning van de tekst binnen een veld in. Mogelijke waarden zijn: left, right, center.

TextIndent

Stelt de inkeping van de tekst in een veld in.

FontWeight

Stelt het gewicht van het lettertype in een veld in. Mogelijke waarden zijn: bold, bolder, lighter, normal.

FontSize

Stelt de lettergrootte van een veld in.

ImageNoBorder

Stelt in of er geen kader rond de afbeelding wordt weergegeven. Mogelijke waarden zijn: true, false.

Image

Als de naam van een afbeelding is opgegeven, verschijnt deze in het veld. Je krijgt de mogelijke waarden via een lookup in het veld Icon Description in een menu.

ImagePosition

Stelt de positie van een afbeelding in. Mogelijke waarden zijn: left, right, center.

Visible

Stelt de zichtbaarheid van een veld in. Mogelijke waarden zijn: true, false.

Enabled

Stelt in of het veld bewerkbaar is of niet. Mogelijke waarden zijn: true, false.

Veel functies in de codeunit, bijvoorbeeld TextColor of BackgroundColor, hebben twee parameters nodig. De functie beschrijft de naam van de eigenschap van het te wijzigen veld. De eerste parameter van de functie is de waarde die moet worden ingesteld wanneer de logische uitdrukking SetCondition op de vorige pagina op ”false”staat. Anders wordt de waarde in de tweede parameter ingesteld. Als een parameter leeg is, wordt er geen wijziging aangebracht, of wordt de eigenschap ingesteld, zoals gedefinieerd in de definitie van Anveo Page.

Merk op dat niet alle parameters correct worden weergegeven in alle mogelijke browsers.

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner