Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Zoekmaskers aanmaken

U kunt gebruik maken van Virtual Tables in lijsten in de Anveo Web Portal om zoekmaskers aan te maken, waarin u een filter kunt instellen op de gegevens die in de lijst worden getoond. U kunt een voorbeeld van een zoekmasker vinden, bijv. in de kernapplicatie op de Anveo Page met de code CONTACT_SEARCH (contact zoeken).

Als u eigen zoekmaskers wilt maken, doe dan het volgende:

  • Definieer een Virtual Table op basis van de tabel waarop u een filter wilt instellen. Voeg alle velden toe die u in het zoekmasker wilt weergeven.
  • Voeg aan uw Anveo Page lijst een nieuw Anveo Page Element van het type kaart toe. Je nieuwe Anveo Page Element zou bovenaan de Anveo Page moeten staan.
  • Voer in het veld Virtual Table Code de code van uw eerder gedefinieerde virtuele tabel in. Voeg alle velden toe die u wilt filteren.
  • Voer in het veld Custom TableRelation in de lijst met Anveo Page Element op de tweede positie in het veld Custom TableRelation de waarde VIRTUALFILTER() in.

De tabelrelatie VIRTUALFILTER() is een interne tabelrelatie van de Anveo Client Suite. Deze relatie geeft u de mogelijkheid om filters toe te passen door middel van de velden van een Virtual Table op de echte tabel, waarbij de inhoud van de virtuele velden wordt toegepast als een filter op de respectievelijke gelinkte reële tabelvelden.

Merk op dat dit alleen mogelijk is als de Virtual Table wordt geassocieerd met een echte tabel uit de Microsoft Dynamics NAV 2017, d.w.z. als de Virtual Table een waarde heeft in het veld Linked Table die niet gelijk is aan 0.

WordPress Cookie Notice door Real Cookie Banner