Anveo Mobile App / Installatie / Anveo-serverinstallatie (type B en C)
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Anveo-serverinstallatie (type B en C)

Er zijn verschillende varianten van de Anveo Mobile App installatie: Als beheerde variant met Anveo Mobile App Cloud Service en als zelfbeheerde variant met de Anveo Server. Voor een overzicht van de beschikbare varianten, zie de systeemvereisten. Deze installatiegids beschrijft Anveo type B en C: zelfbeheer.

Wanneer moet ik gebruik maken van managed of self-managed?
De beheerde variant is de aanzienlijk snellere en eenvoudigere optie. Anveo levert de App Service en Delta Service als een SaaS-oplossing. Als u geen eigen Anveo-server wilt draaien, kies dan voor de Anveo Type A installatievariant (managed).

De Anveo Server levert de Anveo App Service en de Delta Service (voor Anveo B installaties). Zowel de Anveo Server als de PostgreSQL database zijn geschikt voor meerdere instanties, zodat ze kunnen worden gebruikt voor meerdere systemen, zoals productie- en sandbox-omgevingen.

De Anveo App Service is de verbinding tussen de Anveo Mobile App geïnstalleerd op mobiele apparaten en Microsoft Dynamics System. Het wordt gebruikt voor authenticatie en beveiliging en kan voor een firewall worden geïnstalleerd om uw systeem te beschermen.

De Anveo-server is vereist voor de Anveo-infrastructuurvarianten Anveo B en C. U kunt het gemakkelijk installeren met behulp van een setup. Als alternatief kan de Anveo Mobile App Cloud Service worden gebruikt om de Anveo Server te installeren. Meer informatie over de Anveo Mobile App Cloud Service vindt u hier.

Anveo Infrastructuur Variant B vereist ook de installatie van een PostgreSQL database. De PostgreSQL-database levert de Anveo Delta Server, die verplicht is voor de Anveo Delta Service. Deze installatie wordt hieronder beschreven. In Anveo Infrastructuur Variant C wordt de Delta Server rechtstreeks geïnstalleerd in de SQL database waar de Microsoft Dynamics database zich bevindt. Daarom is de Deltadienst niet vereist voor deze installatievariant.

Anveo-server installeren

Installeer de Anveo Server door“Anveo Server Setup.exe” uit te voeren. Selecteer de taal en de doelmap.

Daarna wordt u gevraagd een poort en een wachtwoord te kiezen. Het wachtwoord is later nodig voor de installatie in Microsoft Dynamics. Om veiligheidsredenen mag het alleen bekend zijn bij de beheerder.

Vanwege de gecodeerde overdracht van gegevens tussen de Anveo server en de Anveo mobiele app client, raden wij het gebruik van een SSL-certificaat aan. Voor meer informatie over het gebruik van een certificaat, zie onze Knowledge Base hier. Voor testomgevingen kunt u dit veld leeg laten en wordt een zelfondertekend certificaat aangemaakt.


Waar kan ik de thumbprint van mijn SSL-certificaat vinden?

U vindt de thumbprint van uw SSL-certificaat als volgt:
Typ “Certificates” of “certlm.msc” in de Windows-zoekopdracht. U krijgt het volgende venster:

Onder het tabblad “Details” vindt u de duimafdruk:


Na het invoeren van de “Thumbprint” kunt u uw instellingen controleren en de installatie starten.

Let op: Bij Copy&Paste vanuit dit veld worden onzichtbare speciale tekens aan het begin of einde opgenomen, afhankelijk van de Windows-versie. Deze moeten worden verwijderd door schrapping.

Nadat de installatie is voltooid, kunt u controleren of de Anveo Server met succes is gestart.

Controleer in geval van een fout de foutmeldingen. Mogelijke oorzaken zijn een onjuiste thumbprint van het SSL-certificaat of een reeds toegewezen TCP-poort.

Installatie van de PostgreSQL database

Om de Anveo Server binnen de Anveo B installatie te gebruiken is de PostgreSQL database nodig. U kunt het downloaden via deze link.

Merk op dat voor Anveo Varainte C de PostgresSQL database niet nodig is en dat dit gedeelte kan worden overgeslagen. Ga verder met “Windows Firewall Setup”.

Voor testomgevingen raden wij aan de PostgreSQL database op dezelfde server te installeren als de Anveo Server.

Voor live systemen raden wij aan afzonderlijke servers te gebruiken. Hierdoor kan de Anveo-server zich als frontent server in de DMZ bevinden, terwijl de PostgreSQL in een beveiligde omgeving is geïnstalleerd. Bij installatie op een andere server moeten aanvullende beveiligingsinstellingen worden gemaakt in PostgreSQL, die hier niet worden gedocumenteerd. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op deze link

In de eerste stap selecteert u de installatielocatie.

Installeer de standaard geselecteerde componenten. De Stack Builder is niet nodig. U kunt het dus verwijderen van de te installeren onderdelen.

In de volgende stap kunt u de doelmap van de database wijzigen.

Stel het wachtwoord voor de database in. Dit wachtwoord moet heel anders zijn dan dat van de Anveo-server en ook alleen bekend zijn bij de beheerder.

De volgende stap is het instellen van de poort voor de PostgreSQL database. Indien mogelijk moet de standaardpoort (5432) van PostgreSql worden gebruikt. Indien nodig kunt u het echter veranderen.

U kunt de taal/locatie in de volgende stap aanpassen. Wij raden u aan de standaardinstelling aan te houden.

Voordat u met de installatie begint, kunt u alle gegevens nog controleren.

Tenslotte wordt de installatie gestart:

Windows Firewall instellen

Communicatie tussen de Anveo Server, de Anveo Mobile App en Dynamics vereist het instellen van de juiste poorten in de Windows Firewall.  

Communicatie Anveo Server met Microsoft Dynamics

De Anveo Server communiceert met de Microsoft Dynamics Web Service via de Anveo Server configuratiepoort. Dit is standaard poort 8888, maar kan anders worden ingesteld bij de installatie van Anveo Server. Deze poort hoeft alleen geopend te worden voor communicatie met Microsoft Dynamics Web Services. Het wordt niet aanbevolen deze poort in te stellen op Openbaar.

Open de Windows Firewall.

Specificeer het type.

De poort wordt in de volgende stap gespecificeerd.

De volgende stap is het specificeren van de richting.

En in welk geval de firewall regel van kracht zou moeten worden.

Tenslotte moet de nieuwe firewallregel een betekenisvolle naam krijgen.

Communicatie Anveo Server met de Anveo Mobile App

Communicatie van de Anveo Server naar de Anveo Mobile App vereist twee poorten per instantie. Standaard zijn dit de poorten 7020 en 7021. Deze poorten moeten openbaar toegankelijk zijn.

Opmerking: Als u een andere instantie op deze Anveo-server plant, kunt u bijvoorbeeld extra poorten zoals 7022-7023 inschakelen.

Maak een nieuwe firewallregel aan en specificeer het type.

Voer de juiste poorten in.

Volg de verdere stappen zoals hierboven beschreven. Voer tenslotte opnieuw een betekenisvolle naam in.

Nadat de installatie met succes is voltooid, zou u de nieuwe regels in de firewall moeten zien.

Let op:
Als de PostgreSQL database niet op dezelfde server is geïnstalleerd, moet een andere poort worden ingeschakeld. Op de server van de PostgreSQL-installatie moet standaard poort 5432 (of de aangepaste poort) geopend zijn voor communicatie met de Anveo-server. Deze poort moet ook alleen intern toegankelijk zijn en mag niet van buitenaf toegankelijk zijn.

Setup in Microsoft Dynamics

Open in Microsoft Dynamics de Anveo Mobile App Setup Wizard.

Start de setup van de Anveo Mobile App in Microsoft Dynamics door aan te geven dat u de Anveo Server op uw eigen infrastructuur heeft geïnstalleerd (Self-managed Anveo Server). Geef bovendien een unieke Anveo-instantienaam op. Dit zal later op de mobiele apparaten worden gebruikt om in te loggen. Het moet uw company name bevatten en zo kort en bondig mogelijk zijn.

In het volgende gedeelte wordt u gevraagd de verbindingsgegevens met de Anveo-server in te voeren.

Het App Service Address (extern) is de “Full Qualified Domain Name” (FQDN) waarvoor u een geldig, officieel bevestigd certificaat nodig hebt. Via dit adres is de Anveo-server van buitenaf bereikbaar voor de Anveo mobiele app-client. Om een SSL-certificaatcontrole te kunnen uitvoeren, moet hier een FQDN worden gebruikt, geen IP-adres.

De TCP-poort van de App Service staat standaard op 7020, tenzij deze handmatig wordt aangepast. Als meerdere Anveo App Services worden geleverd door één Anveo server, wijkt deze poort af van de standaard.

De App Service http poort is normaal 7021. Dit kan ook verschillend zijn voor meerdere installaties.

Het Anveo Server Adres (intern) is het interne adres waarop Microsoft Dynamics de Anveo Server kan bereiken. Belangrijk: Dit adres mag niet beschikbaar zijn voor de buitenwereld.

De serverpoort is standaard 8888 en werd ook gedefinieerd tijdens de installatie van de Anveo-server.

Tijdens de vorige installatie van de Anveo Server heeft u het wachtwoord van de Anveo Server toegekend.

Na het invoeren van de verbindingsgegevens voor de Anveo-server is de volgende stap het instellen van de verbindingsgegevens met de PostgreSQL-database.

Het Database-adres is de “Full Qualified Domain Name” (FQDN) of het IP-adres waaronder de PostgreSQL-database vanaf de Anveo-server kan worden bereikt. Als de PostgreSQL database op dezelfde server is geïnstalleerd als de Anveo server, vul dan hier “localhost” in. Als de PostgreSQL database op een andere server is geïnstalleerd, moet nog steeds externe toegang worden ingesteld. Meer informatie hierover vindt u onder deze link.

De SSL-modus is uitgeschakeld.

De database gebruiker is standaard “postgres”.

U heeft het databasewachtwoord toegewezen tijdens de installatie van de PostgreSQL database.

De volgende stap is het specificeren van de Web Service URL en de standaard client.

De volgende stap is het instellen van de Anveo-server.

De volgende stap is het toewijzen van een licentie aan de instantie.

Alsjeblieft niet:
Dit is geen foutmelding. Neem contact op met ons team op [email protected] Zij kunnen een proeflicentie voor u aanmaken of uw bestaande live licentie aan de instantie toewijzen. Om dit te doen, voert u de naam van uw Anveo-instantie in die u in het begin hebt toegewezen. Nadat u een antwoord van ons team hebt ontvangen, start u de Anveo Wizard opnieuw op.

De Anveo Wizard gaat verder met het instellen van de “Job Interval”.

Voor de berekening van de delta-gegevens raden wij aan een job in Microsoft Dynamics te creëren die automatisch de wijzigingen in de Dynamics-gegevens vaststelt en deze op regelmatige tijdstippen doorstuurt naar de Anveo Delta Service.

Deze berekening wordt automatisch gestart telkens wanneer Anveo-gebruikers synchroniseren. De automatische taak minimaliseert de synchronisatietijd aanzienlijk, aangezien de gegevens altijd tussentijds worden berekend en niet op het moment van synchronisatie.

Gegevensreplicatie naar de Anveo Delta-dienst

Het repliceren van gegevens naar de Anveo Delta Service is een vereiste functie die automatisch wordt ingesteld voor de eerste installatie met behulp van de installatiewizard. Als u de app echter configureert om aan uw behoeften te voldoen, is een nadere beschouwing van de Anveo Delta Service setup vereist.

Wat doet de Anveo Delta dienst?

Om de gebruiker een snelle synchronisatie te bieden, worden alleen de gegevenswijzigingen (de data delta) en niet altijd alle gegevens (zogenaamde full load)
overgedragen tussen Dynamics en de Anveo Mobile App. Hiertoe worden gegevenswijzigingen in Dynamics on the fly bepaald door de Anveo Delta Service en via de Anveo App Service beschikbaar gesteld aan de Anveo Mobile App.

Daartoe worden alle gegevenswijzigingen periodiek van Dynamics naar de Anveo Delta-dienst overgebracht, zodat deze de berekening snel kan uitvoeren. Dit wordt afgehandeld door Delta Service Replication.

In de Anveo Mobile App client op het mobiele apparaat zijn alleen de gegevens beschikbaar die zijn gedefinieerd door de Anveo synchronisatiepakketten en de Delta server setup – zie Delta server setup -.

Belangrijk! Opnieuw inloggen na configuratiewijzigingen

Vanwege enkele beperkingen van Microsoft Dynamics is het noodzakelijk om alle gebruikers af te melden en opnieuw in te loggen nadat u enkele configuratiewijzigingen hebt aangebracht in de Anveo Delta Service Setup. Daarom raden wij aan wijzigingen buiten werktijd door te voeren. Vandaag is downtime nodig voor mobiele gebruikers terwijl wijzigingen opnieuw worden gesynchroniseerd. In toekomstige versies zult u ’s nachts automatisch wijzigingen kunnen hersynchroniseren zonder downtime.

Installeer de Anveo Sales of Service App

Als u de Anveo Sales of Service App als extensie heeft geïnstalleerd, wordt u nu gevraagd of u deze wilt instellen.

Anveo Sales App

Hier vindt u de installatiehandleidingen voor de kant-en-klare oplossingen van de Anveo Sales App.

Anveo Service App

Hier vindt u de installatiehandleidingen voor de kant-en-klare oplossingen van de Anveo Service App.