Anveo Mobile App / Installatie / Meertalige systeemdialogen
Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Meertalige systeemdialogen

In de setup kunnen Multilanguage Text Constants tekstconstanten worden ingevoerd met verschillende systeemberichten voor verschillende talen. De beschikbare codes zijn gedeeltelijk vast; de codes van alle tekstconstanten van het type User Interface mogen niet worden gewijzigd, omdat ze beschikbaar zijn voor berichten en functies binnen de Anveo Client Suite.

Er is het type Anveo Script voor tekstconstanten dat binnen de Anveo Mobile App wordt gebruikt. Tekstconstanten van dit type kunnen worden gebruikt met de functie GETTEXT van Anveo Script.

Een nieuwe taal kan worden geïnstalleerd met behulp van de functie Create new language from default language. Alle bestaande tekstconstanten uit de standaardtaal worden daardoor gekopieerd naar de nieuw gekozen taal en kunnen handmatig worden aangepast.

Microsoft Dynamics NAV 2013R2 is ontworpen voor het gebruik van meerdere talen. De Anveo Client Suite is eveneens volledig geschikt voor meertaligheid en ondersteunt alle meertalige definities, of het nu gaat om bijschriften in het veld of om tekstconstanten, bijvoorbeeld. Wanneer een taal wordt gekozen, worden alle menu-items, namen, aanduidingen, berichten, enz. verschijnen in de respectievelijke taal.

In de Microsoft Dynamics NAV 2013R2 verschijnt de foutmelding voor de functie TESTFIELD echter in de standaardtaal van de Microsoft Dynamics NAV 2013R2, niet in de door u gekozen taal. Dit is een bug in Microsoft Dynamics NAV 2013R2 Web Service, geen enkele beperking van Anveo Client Suite. Totdat het probleem is opgelost door Microsoft moet de TESTFIELD-functie worden vervangen door een test die een ERROR-bericht weergeeft wanneer er een fout optreedt.

Importeren en exporteren van gegevens en instellingen

Met de functietoets op de pagina Anveo Client Suite Setup heeft u de mogelijkheid om zowel instellingen als gegevens uit Anveo Client Suite (bijv. Anveo Pages, Anveo-gebruikers etc.) te importeren en te exporteren. Als u gegevens of instellingen probeert te importeren die al bestaan, worden deze standaard overschreven. Een uitzondering hierop vormen de menu’s: bestaande gegevens worden niet overschreven.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner