Categorie: Anveo Web Portal

Dit is een automatische vertaling. De originele post is beschikbaar in Engels.

Filtering in Synchronisatiepakketten

Statische filters Filter Syntaxis Een apostrof (omgekeerde komma) moet met een tweede apostrof ontsnapt worden. De Anveo Delta Server ondersteunt eenvoudige operators zoals groter dan groter dan of gelijk aan >=, kleiner dan <...

Zoekopdrachten op Kaartpagina’s

Een lookup op een kaartpagina geeft u de mogelijkheid om eenvoudig een waarde uit een lijst te selecteren in plaats van deze in te typen. Typische scenario’s van zijn codevelden die alleen een zeer...

ACF Management

Met behulp van de heeft u de mogelijkheid om de belangrijkste besturingsfuncties van de Anveo Client Suite op te roepen en te gebruiken in hun code. De voor de communicatie met de gebruikte webservices...

Zoekmaskers aanmaken

U kunt gebruik maken van in lijsten in de om zoekmaskers aan te maken, waarin u een filter kunt instellen op de gegevens die in de lijst worden getoond. U kunt een voorbeeld van...

Flexibele relaties tussen Anveo Pages

Normaal gesproken identificeert Anveo Client Suite de relatie tussen twee aan de hand van de tabelrelaties die eenmaal globaal voor alle zijn opgezet. Deze opstelling wordt gedaan in . Bijvoorbeeld, de relatie tussen de...

Anveo Pages dynamisch aanpassen

Bij het instellen van een is alle informatie met betrekking tot het uiterlijk van de velden statisch en verandert niet. Per code kan het uiterlijk van een tijdens de looptijd worden gewijzigd, bijv. velden...

Afzonderlijke tabel-relaties tussen Anveo Pages

In de meeste gevallen gebruikt Anveo Client Suite standaard relaties gedefinieerd in (Lees meer hier). In sommige gevallen is een complexere relatie vereist met meerdere tabellen of zijn dynamische filters nodig, zoals het gebruik...

Aanpassingen in C/AL

Alle bedrijfslogica voor het Anveo Web Portal wordt direct in uitgevoerd. Om die reden worden alle aanpassingen voor de webclients opgeslagen als C/AL-code. In de volgende paragrafen worden de en gepresenteerd, die een centrale...