Anveo EDI Connect 4.00.11 Dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 4.00.11 Dostępny

Dostępna jest nowa wersja. Wersja 4.00.11 rozwiązuje niektóre problemy z konwerterem EDIFACT/X12. Wydanie zawiera również pewne drobne zmiany w tłumaczeniach, jak również inne drobne ulepszenia interfejsu użytkownika.

Jeśli masz dostęp do portalu partnerskiego Anveo, możesz pobrać stamtąd nową wersję (pobierz/pobierz wersję 4). Jeśli nie masz dostępu, zapytaj swojego partnera Dynamics. Można również zamówić nową wersję, wysyłając wiadomość e-mail do działu pomocy technicznej EID, zawierającą company name i docelową wersję Dynamics.