Anveo EDI Connect 5.1.0.1 Dostępny
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect 5.1.0.1 Dostępny

Wydaliśmy wersję 5.1.0.1 jako nową wersję On-Premise. Ta wersja zawiera nowe (opcjonalne) komponenty zdalne. Jeśli używasz starszej wersji i chcesz dokonać aktualizacji, powinieneś uruchomić dołączony instalator na wszystkich poziomach usług.

Zaktualizowaliśmy również program EDIFACT Downloader, aby uwzględnić nowe adresy URL do pobierania repozytoriów EDIFACT. Jeśli pakiet został pobrany przed 2021-01-12, proszę pobrać go ponownie. Możesz użyć programu do pobierania z tego wydania z dowolną starszą wersją EDI Connect.

Wersja ta wprowadza również możliwość usuwania danych z mapping. Jest ona domyślnie wyłączona, ale może być włączona w konfiguracji EDI. Następnie można wywołać funkcję DELETE na wszystkich rekordach z mapowania. Upewniliśmy się, że nadal nie ma możliwości usunięcia danych bez uprzedniego włączenia ich w ustawieniach. Zalecamy pozostawienie go wyłączonym, chyba że naprawdę musisz usunąć dane.