Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Aplikacja wyświetla komunikat o błędzie: „Nie można połączyć się z serwerem. […] Wiadomość: AnveoServiceTier:Firma x nie jest licencjonowana. […]”
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Aplikacja wyświetla komunikat o błędzie: „Nie można połączyć się z serwerem. […] Wiadomość: AnveoServiceTier:Firma x nie jest licencjonowana. […]”

Symptom

Logowanie nie powiedzie się z następującym komunikatem o błędzie:

„Nie można połączyć się z serwerem. Proszę sprawdzić połączenie internetowe i ustawienia. Wiadomość: AnveoServiceTier: Firma x nie jest licencjonowana. Kod: A”

Przyczyna

Licencja Anveo, którą zainstalowałeś w swoim systemie nie zawiera company name, której próbujesz użyć.

Rozwiązanie

Skontaktuj się z partnerem Microsoft lub Anveo Partner Care, aby uzyskać licencję Anveo, która zawiera wymagane nazwy firm.

Filtr nazw firm jest obowiązkową informacją w licencji Anveo dla Anveo Client Suite 10 i nowszych. Do Anveo Client Suite 9 filtr company name nie był wymagany.