Najczęściej zadawane pytania / Informacje ogólne / Gdzie znajdę Dynamics Company Name mojej Dynamics Company Name?
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Gdzie znajdę Dynamics Company Name mojej Dynamics Company Name?

Dla celów licencyjnych ważne jest, aby Anveo posiadało prawidłową Dynamics Company Name (w tym prawidłową kapitalizację i interpunkcję). Czasami jest to inna nazwa niż nazwa Twojej firmy, lub może być kilka company names w jednej licencji Dynamics. Poniżej znajdują się przykłady, gdzie ta company name jest widoczna w Dynamics.

W przypadku EDI Connect trzeba będzie zakupić opcję Enterprise przy pracy z więcej niż jednej company name (lub osobną licencję na company name).

W przypadku Anveo Mobile App, company name jest wymagana dla wersji 10 i wyższych.

CRONUS AG jak pokazano na Klasycznym Kliencie
CRONUS AG jak pokazano na Klasycznym Kliencie
CRONUS International Ltd. jak w przypadku Business Central Web Client
CRONUS International Ltd. jak w przypadku Business Central Web Client