Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Przyznanie aplikacji Azure Active Directory „Anveo Mobile App” dla BC Online
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Przyznanie aplikacji Azure Active Directory „Anveo Mobile App” dla BC Online

Korzystanie z aplikacji Anveo Mobile App wymaga skonfigurowania uwierzytelniania typu service-to-service w Business Central, aby umożliwić usłudze Anveo Mobile App Cloud Service dostęp do bazy danych Business Central. Kreator konfiguracji aplikacji mobilnej Anveo Mobile App utworzy nowy rekord aplikacji w usłudze Azure Active Directory i doda wymagane uprawnienia.

Dostęp do bazy danych musi być następnie przyznany przez użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Zezwalaj”. Zostanie wyświetlone nowe okno umożliwiające przyznanie aplikacji uprawnień do łączenia się z bazą danych Business Central Online.

Jeśli nie można przyznać dostępu, należy skontaktować się z administratorem systemu o odpowiednich uprawnieniach.

Obok akcji „Udzielanie zgody” należy upewnić się, że wybrano stan „Włączone”.