Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Replikacja użytkownika Nie powiodła się
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Replikacja użytkownika Nie powiodła się

Objawy

Replikacja Anveo User nie powiodła się, pokazując komunikat o błędzie w rodzaju komunikatu o błędzie:

Nie można połączyć się z serwerem zdalnym

Nazwa zdalnego serwera nie mogła być rozwiązana: nazwa serwera

Serwer zdalny zwrócił błąd: (401) Nieupoważnione.

Serwer zdalny zwrócił błąd: (404) Nie znaleziono.

Nie znaleziono usługi „…/Codeunit/Task_Communication”.

Przyczyna

Ustawienia komunikacji pomiędzy Microsoft Dynamics i Anveo Server nie są skonfigurowane poprawnie.

Rozwiązanie

Proszę uruchomić Anveo Health Check w Microsoft Dynamics i rozwiązać wszystkie komunikaty o błędach łączności.

Uwaga: Ten artykuł jest przeznaczony dla Anveo Client Suite 6 i nowszych.