Najczęściej zadawane pytania / Anveo EDI Connect / Standardowa pozycja danych Powiązanie dokumentu EDI z innymi tabelami
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Standardowa pozycja danych Powiązanie dokumentu EDI z innymi tabelami

Kiedy ustawiasz link do pozycji danych pomiędzy dwiema tabelami w mapowaniu, bardzo często zdarza mi się, że wybierasz odpowiednie pola ręcznie. Jeśli chcesz połączyć jedną z naszych tabel bufora Anveo EDI z dokumentem EDI tabeli, istnieje skrót do jej poprawnego wprowadzenia.

Jeśli tabela „EDI Document” jest pierwszą tabelą rozpoczynającą się od litery „e”, którą wprowadziłeś do mapowania, możesz wpisać w polu właściwości odnośnika do elementu danych:

„1=e.1,2=e.2,3=e.3” bez cudzysłowu. Po bezpośrednim naciśnięciu przycisku „Enter”, nasz moduł automatycznie zamieni liczby na pola tabeli i „e” na „EDI Document 1”, a cały element danych powinien wyglądać w ten sposób:

„Typ dokumentu”=”EDI Document 1”, „Document Type”, „Document No.”=”EDI Document 1”, „No.”, „Document Version No.”=”EDI Document 1”.

Działa to dlatego, że pierwsze trzy pola bufora Anveo EDI są takie same i tak długo, jak Dokument EDI jest pierwszą tabelą wprowadzoną do mapowania zaczynając od „e”, moduł weźmie tę tabelę i użyje jej do połączenia pozycji danych.