Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Zmiana nazwy firmy używanej przez Anveo w dynamice
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Zmiana nazwy firmy używanej przez Anveo w dynamice

Anveo Delta Server jest oparty na Stored Procedures SQL. Należy je odtworzyć przy zmianie nazwy firmy, ponieważ zawierają one company name jako ID.

Jeśli zdecydujesz się zmienić nazwę firmy, wykonaj następujące kroki:

  • zapewnić synchronizację wszystkich zmian danych z urządzeń przenośnych
  • dezaktywuj wszystkie pakiety synchronizacji
  • deinstall delta server (proszę postępować zgodnie z opisem dezinstalacji Anveo Delta Server tutaj)
  • zmienić nazwę firmy
  • przeinstalować serwer delta (z konfiguracji Anveo)
  • reaktywować wszystkie pakiety synchronizacji
  • usunąć wszystkie urządzenia przenośne

Po zmianie nazwy firmy konieczna będzie nowa inicjalizacja wszystkich urządzeń mobilnych.