Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect – instalacja i konfiguracja

W niniejszej instrukcji znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do zainstalowania i skonfigurowania modułu Anveo EDI Connect dla Microsoft Dynamics NAV 2013R2.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla partnerów Microsoft Dynamics lub wewnętrznego działu IT firmy korzystającej z Anveo EDI Connect.