Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo EDI Connect – Instalacja i konfiguracja

W tej instrukcji znajdują się wszystkie informacje wymagane do instalacji i konfiguracji modułu Anveo EDI Connect dla Microsoft Dynamics NAV 2018.

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla partnerów Microsoft Dynamics lub wewnętrznego działu IT firmy korzystającej z Anveo EDI Connect.