Anveo EDI Connect / Config / Mappings / EDI Mapping Header
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

EDI Mapping Header

Anveo EDI Connect organizuje każdą transformację danych, kontrolę danych i transformację danych w strukturę zwaną mapowaniem. EDI Mapping Header to tabela zawierająca podstawowe informacje do ich organizacji. Wszystkie ustawienia związane z mapowaniem są przechowywane w dodatkowej tabeli o nazwie EDI Property i są dostępne z FactBox.

Utwórz nowe mapowanie

  • Wybrać żądany projekt EDI (lub utworzyć nowy, jak opisano w sekcji Projekt EDI na stronie 12)
  • Wybierz format EDI, na przykład “NAV”
  • Wybierz kod identyfikujący mapowanie EDI. Można użyć do 20 znaków. Dobrym wyborem jest np. typ mapowania, jak “ORDERS”.

Teraz możesz zacząć budować strukturę linii. Format EDI może być pomocny przy tworzeniu linii lub może być tworzony ręcznie.

Wszystkie dostępne właściwości zależą od wybranego EDI Format. Później opiszemy konfigurację mapowania. Można również zajrzeć na Walkthroughs.

Pola

Project Code

Wybierz projekt, do którego należy to mapowanie.

Format Code

Ustawianie formatu/przetwornika, który ma być używany.

Code

Unikalny kod identyfikujący mapowanie. Może zawierać do 20 znaków.

Version

Wersja jest ustawiana automatycznie. Pole to jest istotne tylko wtedy, gdy jest włączona wersja mapowania.