Anveo EDI Connect / Config / Tematy zaawansowane
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Tematy zaawansowane

W tym rozdziale zajmiemy się zaawansowanymi zagadnieniami w module. Rozdział ten zawiera również tabele znaków specjalnych i inne informacje, które są wspólne dla kilku konwerterów.