Anveo EDI Connect / MFT / Odniesienie
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Odniesienie

W tym rozdziale zostaną omówione szczegóły techniczne obsługiwanych złączy i ich konfiguracji.