Anveo EDI Connect / MFT / Odniesienie / Ustawienia pollingu
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Ustawienia pollingu

W zależności od protokołu, serwer MFT musi odpytywać zdalny serwer w celu wyszukania nowych plików (np. FTP i SFTP).

Można skonfigurować interwał, w którym serwer MFT wyszukuje nowe transmisje. Możesz skonfigurować to ustawienie dla każdego złącza, które obsługuje polling.

W ustawieniach złącza możesz określić następujące właściwości:

Polling Interval

Można ustawić, czy pliki mają być pobierane tylko ręcznie, w określonym odstępie czasu lub w określonym czasie (raz dziennie).

Należy pamiętać, że to ustawienie określa tylko pożądane zachowanie. Serwer może odbiegać od tych ustawień w zależności od obciążenia, pomijać poszczególne punkty w czasie lub wykonywać je później.

Polling at Hour (GMT)

Jeśli chcesz, aby serwer pobierał dane raz dziennie, możesz ustawić godzinę w Greenwich Mean Time (GMT), o której ma nastąpić pobranie danych. Wartość ta może zawierać się w przedziale od 0 do 23. Rzeczywisty czas pobierania danych może być późniejszy, ale serwer nie będzie próbował pobierać danych przed określonym czasem.