Anveo EDI Connect / MFT / Rozpoczęcie pracy / Partnerzy Connect
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Partnerzy Connect

Przed stworzeniem pierwszego łącznika, przyjrzyjmy się kluczowemu projektowi platformy Anveo Managed File Transfer. Do podłączenia partnerów zewnętrznych potrzebne są tzw. konektory, które obsługują wymagany protokół komunikacyjny. Dla każdego złącza można stworzyć jednego lub więcej partnerów.

Na przykład, jeśli masz dostawcę usług, który będzie obsługiwał Twoje wiadomości dla kilku partnerów przez jeden centralny serwer FTP, utworzysz jedno złącze FTP dla tego dostawcy i utworzysz kilku partnerów, aby określić, które pliki mają być pobierane lub wysyłane. Tak więc niektóre informacje o połączeniu, jak na przykład foldery i nazwy plików są konfigurowane na poziomie partnera, podczas gdy inne są konfigurowane dla całego połączenia.

Partnerzy posiadają pole ERP z kodem, który powinien być zgodny z kodem partnera rozwiązania EDI w Microsoft Dynamics 365 Business Central. W ten sposób platforma Anveo Managed File Transfer wie dla plików wychodzących jak je obsługiwać i pliki przychodzące do Microsoft Dynamics 365 Business Central mogą być zmapowane z odpowiednią konfiguracją.