Anveo EDI Connect / MFT / Rozpoczęcie pracy / Podstawowy interfejs użytkownika
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Podstawowy interfejs użytkownika

Po zalogowaniu się do platformy MFT zobaczysz tablicę rozdzielczą z liczbą transmisji.

Będziesz miał również dostęp do szczegółowych informacji na temat następujących pól wiadomości:

Skrzynka odbiorcza

Pliki znajdujące się w skrzynce odbiorczej są wysyłane przez podmioty zewnętrzne na naszą platformę i są gotowe do pobrania przez Microsoft Dynamics 365 Business Central. Te wiadomości nie zostały jeszcze odebrane przez Microsoft Dynamics 365 Business Central. Skrzynka ta powinna normalnie być przechowywana tylko tymczasowo.

Fetched

To pole wiadomości przechowuje odebrane i przesłane do Microsoft Dynamics 365 Business Central wiadomości.

Skrzynka nadawcza

Skrzynka nadawcza przechowuje wiadomości, które zostały wysłane z Microsoft Dynamics 365 Business Central do Anveo Managed File Transfer, ale nie zostały jeszcze przesłane do partnera. Wysłanie wiadomości może potrwać kilka minut, jeśli są starsze wiadomości, wskazuje to na błędy w procesie wysyłania.

Wysłano

To pole przechowuje wszystkie wiadomości, które zostały pomyślnie wysłane do partnera.