Anveo Mobile App
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo Mobile App

Anveo Client Suite to dodatek do systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i Microsoft Dynamics NAV, który zapewnia konfigurowalny interfejs użytkownika i oferuje funkcje umożliwiające łatwe mapowanie procesów biznesowych na urządzenia mobilne i portale internetowe.
Anveo Client Suite jest w pełni zintegrowany z Microsoft Dynamics i rozszerza go o interfejs, który umożliwia komunikację z zewnętrznymi klientami Anveo Mobile App i Anveo Web Portal.

Elastyczny zestaw narzędzi dla Twoich indywidualnych rozwiązań

Anveo Client Suite jest bardzo elastycznym narzędziem do tworzenia indywidualnych aplikacji mobilnych i portali internetowych dla Microsoft Dynamics. Został on zaprojektowany specjalnie dla partnerów i klientów, aby znacznie skrócić czas opracowania, spełnić szeroki zakres wymagań i szybko reagować.

Przykładowe aplikacje do szybkiego i łatwego startu

Anveo Client Suite dostarcza szablony dla różnych scenariuszy, takich jak sprzedaż i serwis. Szablony te obejmują e. g. Niektóre Anveo Pages, które definiują układ danych z Microsoft Dynamics. Za pomocą aplikacji Anveo Pages można wyświetlać i edytować dane za pomocą Anveo Mobile App lub Anveo Web Portal. Za pomocą tego frameworka można tworzyć Anveo Pages za pomocą kilku kliknięć myszką i bez większego wysiłku.

 

Skupienie się na elastyczności

Dzięki Anveo Web Portal wszystkie dane są pobierane i zapisywane z powrotem za pomocą logiki biznesowej Microsoft Dynamics, dzięki czemu nie jest wymagany żaden nadmiarowy kod źródłowy dla aplikacji internetowej.
Klienci internetowi służą więc tylko do przygotowania i wyświetlania danych z Microsoft Dynamics.

 

Anveo Mobile App jest w pełni zdolna do pracy w trybie offline. Możesz tworzyć własne procesy biznesowe jako skrypty Anveo, które działają na urządzeniu mobilnym i modyfikują dane zanim zostaną zsynchronizowane z Microsoft Dynamics. Dzięki temu łatwiej jest stworzyć własnego klienta, który korzysta z pakietu Anveo Client Suite.

Dzięki temu otwartemu charakterowi narzędzia można stworzyć prawie każdą aplikację mobilną. W związku z tym za ustawienie i odpowiedzialność za wygląd, zachowanie (procesy) i właściwą synchronizację odpowiada użytkownik końcowy. Tylko na życzenie i po uprzednim poinstruowaniu można część opracowania przekazać innym partnerom Microsoft Dynamics lub Anveo jako usługę.

Dwa rozwiązania w jednym produkcie

Ten documentaton daje wgląd we wszystkie funkcje pakietu Anveo Client Suite i sposób, w jaki można je wykorzystać do tworzenia własnych rozwiązań.
Anveo Client Suite łączy w sobie dwa rozwiązania w jednym produkcie. Oba są skonfigurowane w tej samej konfiguracji w Microsoft Dynamics. 

Przewodnik najlepszych praktyk Anveo Client Suite

Poza tą dokumentacją techniczną, Anveo dostarcza bezpłatny przewodnik zawierający cenne informacje na temat tego, jak przeprowadzać udane wdrożenia Anveo. Bezwzględnie konieczne jest przeczytanie przewodnika przed wdrożeniem, aby zrealizować udane projekty. Przewodnik jest dostępny do pobrania w Anveo Knowledge Base w następnym rozdziale.