Anveo Mobile App / Cechy bazowe / Dynamiczne napisy kafelków w menu głównym
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Dynamiczne napisy kafelków w menu głównym

Dynamiczna zmiana podpisów kafelków w menu głównym jest wykonywana w menu OnOpenMenu Trigger odpowiedniego menu głównego. W ten sposób można dostosować ikonę, kolor i tekst płytki.

Ikony/kolory

Ikona i kolor płytek menu głównego są przechowywane w tabeli ACF Anveo Page Element Menu. Aby zmienić te wartości w aplikacji, należy najpierw zidentyfikować odpowiedni wpis w tabeli. Wszystkie pozycje menu, które nie należą do jednej Anveo Page są oznaczone pustym polem Kod Anveo Page.

W tym wpisie symbol i kolor tła mogą być dynamicznie zmieniane poprzez zmianę pól Background Color i Icon Description. Kompletny przykład powiadomień może wyglądać w ten sposób:

Tekst

Teksty pozycji menu głównego są zdefiniowane w tabeli ACF Multilanguage. Są one identyfikowane przez table number, pola PK i language. Pole zawiera wyświetlany tekst. Dla tabeli ACF Anveo Page Element Menu (w którym przechowywane są płytki menu głównego) można je znaleźć i zmienić w następujący sposób:

Przykład zmiany płytki zgłoszeniowej aplikacji Anveo Base Apps

Przykład powiadomień wygląda następująco, łącznie ze zmianą tekstów: