Anveo Mobile App / Dodaj użytkowników Anveo
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Dodaj użytkowników Anveo

Użytkownicy Anveo muszą być skonfigurowani dla Anveo Client Suite tak, aby mogli zalogować się do Anveo Mobile App . Każdemu użytkownikowi sieci Web, w którym zdefiniowane są prawa dostępu, można przypisać dowolną liczbę ról. Role, w których zostały określone, różnią się od ról w Microsoft Dynamics NAV 2018 Poza swoją podstawową konstrukcją nie mają ze sobą nic wspólnego. Jednakże prawa określone w Anveo Client Suite nie stanowią dźwigni dla praw w Microsoft Dynamics NAV 2018, Anveo Client Suite ogranicza je jedynie dodatkowo.

Aby szybko skonfigurować użytkowników Anveo, przeczytaj jak utworzyć użytkownika Anveo tutaj. Wymaga to w pełni ugruntowanego pakietu Anveo Client Suite ze wszystkimi niezbędnymi usługami i aplikacjami (więcej szczegółów w instrukcji instalacji).

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner