Anveo Web Portal / Dodaj użytkowników Anveo / Przypisanie pakietów synchronizacyjnych
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Przypisanie pakietów synchronizacyjnych

Każdy Użytkownik Anveo jest automatycznie przypisywany do pakietu synchronizacyjnego ze wszystkimi danymi do pracy z Anveo Web Portal, takimi jak menu, Anveo Pages, relacje tabel, skrypty itd.

Możesz zaimportować i wyeksportować przypisanie pakietów synchronizacyjnych do użytkowników Anveo za pomocą funkcji Import User Synch. Packages i Export User Synch. Packages.