Anveo Web Portal / Dodaj użytkowników Anveo / Utwórz użytkownika Anveo
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Utwórz użytkownika Anveo

Aby skonfigurować użytkownika Anveo należy postępować w następujący sposób:

  • Wstawić Użytkownika Anveo jako nowy rekord na liście Użytkownika Anveo.
  • Przejdź do karty Użytkownika Anveo i ustaw język.
  • Przydziel role Użytkownikowi Anveo poprzez Roles z odpowiednimi firmami.
  • Zdefiniuj hasło dla użytkownika Anveo.
  • Przypisać menu główne do użytkownika Anveo (dla każdego klienta w każdym przypadku jeden).
  • Opcjonalnie: Jeśli używasz grup wydajności / bezpieczeństwa, przypisz je odpowiednio do użytkowników Anveo.
  • Nieobowiązkowe: Przypisz Użytkownikowi Anveo typ relacji i kod relacji, jeśli ma on otrzymywać tylko określony widok danych w klientach.
  • Zsynchronizuj prawa Użytkownika Anveo i powielaj go tak, aby był dostępny w Anveo Web Store i/lub Anveo Server.

Po wykonaniu wszystkich czynności możesz zalogować się za pomocą Anveo User.

Jeśli wymagany jest restart Sklepu Anveo Web Store lub serwera Anveo, zaleca się powtórzenie wszystkich Użytkowników Anveo i znalezienie tej funkcji w Anveo Setup. W Anveo Web Portal pełna replikacja odbywa się automatycznie przy pierwszym logowaniu użytkowników. Jednakże, jeśli potrwa to dłużej z powodu dużej liczby użytkowników, pierwsza próba logowania nie powiedzie się.