Anveo Web Portal / Dodaj użytkowników Anveo / Właściwości użytkownika Anveo
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Właściwości użytkownika Anveo

Nowych użytkowników można utworzyć na stronie Anveo User w menu głównym w Microsoft Dynamics 365 Business Central. Możesz określić język i menu główne dla każdego użytkownika, a także sprawdzić, czy konto użytkownika jest obecnie aktywne.

Na karcie Anveo User można ustawić następujące właściwości i ustawienia:

Anveo User

Pole Anveo User jest unikalnym identyfikatorem Anveo User oraz nazwą logowania. Wartość ta musi być unikalna.

User Name

W polu User Name można wpisać pełną nazwę użytkownika’.

User Language

Anveo User może być przypisany do języka za pomocą pola User Language.

Expiration Date

W polu Expiration Date można określić datę, do której konto użytkownika może być używane. Po upływie tego terminu Anveo User jest nieważny i nie może zalogować się do żadnego klienta.

Password

W polu Password możesz zdefiniować nowe hasło dla Anveo User.

Można zdefiniować regułę dotyczącą złożoności hasła w Anveo Client Suite Setup, pole Password Requirements, używając wyrażenia regularnego. W celu łatwej konfiguracji można wybrać szablon wyrażenia regularnego. Reguła nie będzie miała zastosowania do Login TypeWindows User – używa reguł Active Directory.

Locked until

W polu Locked until można określić datę, aż Anveo User zostanie zablokowany. Użytkownik może zostać automatycznie zablokowany przez Ciebie lub przez jednego z klientów, jeśli w konfiguracji zostanie aktywowana automatyczna blokada po nieudanych próbach zalogowania (szczegóły patrz instrukcja instalacji). Aby odblokować instrukcję obsługi, można wyczyścić zawartość pola lub za pomocą funkcji Użytkownik > Odblokuj.

Relation Type

Masz możliwość przypisania typu do Anveo User, aby umożliwić restrykcyjny podgląd danych w bazie danych. Można więc przypisać Anveo User za pomocą pola Relation Type do typu Customer lub Sales Person, która może widzieć tylko swoje własne rekordy.

Relation Code

W zależności od wybranego Relation Type można zdefiniować w polu Relation Code kod odpowiedniego typu. Na przykład, Relation Type = Relation Code klienta i Relation Code = 10000, Anveo User zostanie zalogowany jako klient posiadający numer 10000 (więcej informacji tutaj).

Anveo User Protocol Level

Anveo User Protocol Level aktywuje prosty rejestr czynności użytkownika, takich jak logowanie i wylogowanie. Poniżej znajdują się dalsze informacje.

Logging Level

Logging Level aktywuje szczegółowy, techniczny dziennik dla danego Anveo User. Umożliwia rejestrowanie wszystkich czynności użytkownika w plikach tekstowych. Pozwala to na śledzenie błędów. Pliki będą przechowywane w folderze zdefiniowanym w właściwości Logging Folder w Anveo Client Suite Setup. Jeśli chcesz uzyskać pełny rejestr wszystkich działań, musisz również aktywować funkcję Server Logging in Anveo Client Suite Setup.

Zalecane ustawienie tego pola w celu zrozumienia procesu przychodzących danych w Anveo’’s Events Codeunit to Development. W przypadku wystąpienia błędów należy ustawić go na Debug. Te pliki tekstowe pomagają w zrozumieniu błędnych konfiguracji. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, prosimy o dostarczenie tych plików.

To ustawienie wymaga wielu zasobów systemowych. Należy go używać wyłącznie do opracowywania i rozwiązywania problemów.

Na funkcjach na liście Anveo Users można eksportować wybranychAnveo Users jako plik XML lub importować dowolne. Zauważ, że jeśli wykonasz importAnveo Users i ci już istnieją w bazie danych, zostaną one całkowicie nadpisane.

Web Portal Tab 

W zakładce Web Portal Tab można zdefiniować bezpośrednie logowanie Anveo User. Przed użyciem loginu bezpośredniego należy go skonfigurować w Anveo Client Suite Setup (patrz podrozdział 7.1.4). Jeśli konfiguracja jest zakończona, można utworzyć link poprzez funkcję Create Direct Login URL na stronie, za pomocą której użytkownik może się bezpośrednio zalogować. Możesz dodatkowo wprowadzić firmę dla tego użytkownika w polu Company. Aktywacja Kiosk Mode usuwa menu główne dla użytkownika. Należy pamiętać, że przy aktywnym Kiosk Mode należy otworzyć co najmniej jedną Anveo Page dla tego użytkownika, w przeciwnym razie logowanie będzie bezużyteczne.

Anveo User Protocol

Punkt menu Anveo User Protocol istnieje w menu głównym Anveo Client Suite w Microsoft Dynamics 365 Business Central, aby można było odtworzyć, kiedy użytkownik zaloguje się i wyjdzie z Anveo Client Suite przy użyciu klienta. Tutaj masz możliwość sprawdzenia, jakie i kiedy działania zostały wykonane przez użytkownika i z jakiej firmy korzystał użytkownik. W funkcjach przycisków można usunąć stare i nieistniejące już istniejące protokoły.

Wydajność/grupy bezpieczeństwa

W zakładce Groups można przypisać Anveo User do grupy wydajności lub grupy zabezpieczeń, jeśli użytkownik skonfigurował i korzysta z nich. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji montażu.