Anveo Mobile App / Dodaj użytkowników Anveo / Zarządzanie urządzeniami przenośnymi
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Zarządzanie urządzeniami przenośnymi

Podczas pierwszego połączenia urządzenia mobilnego zwanego inicjalizacją, wszystkie dane z Microsoft Dynamics NAV 2013 są wysyłane do Mobile App zdefiniowanego w pakietach synchronizacji dla użytkownika. We wszystkich następujących synchronizacjach, tylko zmiany są wymieniane pomiędzy urządzeniem a Microsoft Dynamics NAV 2013. Szczegóły można zobaczyć tutaj.

Na liście urządzeń mobilnych można zobaczyć wszystkie urządzenia, które zostały zainicjowane dla użytkownika Anveo.

Jeśli usuniesz urządzenie mobilne z tej listy, użytkownik nie może już synchronizować danych z Microsoft Dynamics NAV 2013. Ponadto można dokładnie przyjrzeć się wszystkim przychodzącym i wychodzącym wiadomościom.

Pole Anveo User Device ID jest identyczne dla użytkownika Anveo i urządzenia. Device ID polowego jest identyczny dla każdego urządzenia fizycznego.

Wartość Device ID może być identyczna dla maszyn wirtualnych, takich jak emulatory Android. Oznacza to, że nie można zidentyfikować różnych instancji maszyn wirtualnych.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner