Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Dokumentacja skryptu Anveo

Anveo Script upoważnia Twoją aplikację mobilną Anveo do uruchamiania poszczególnych procesów biznesowych bez kontaktu z Microsoft Dynamics. Anveo Script bazuje na języku skryptowym LUA i rozszerza jego funkcje o typowe polecenia z Dynamics, takie jak SETRANGE, FINDFIRST i MESSAGE itp.

Zasoby użyteczne

W przeciwieństwie do C/AL, Anveo Script i LUA jest całkowicie wrażliwe na wielkość liter dla wszystkich zmiennych i poleceń.

Podstawy Lua

Obsługa danych

Interfejs użytkownika

  • Zmienne środowiskowe
  • Obsługa strony Anveo i ostrości pola
  • Interfejs użytkownika sterującego: e-mail
  • Kontrola interfejsu użytkownika: telefon, mapy, obraz, podpis, kod kreskowy
  • Zegar i synchronizacja
  • Wyzwalacze stron
  • Dynamiczny układ na Anveo Pages przy użyciu wyzwalacza OnAfterGetRecord
  • Dialogi

Synchronizacja w tle

Data i godzina

PDF Tworzenie

Informacje o GPS i sieci