Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Obsługa Anveo Page i ostrości w terenie
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Obsługa Anveo Page i ostrości w terenie

Polecenia Page OPEN

Otwiera Anveo Page na podstawie rekordu. Lista wykorzystuje filtr do wyświetlania wielu rekordów i pokazuje rekord zdefiniowany w polu Record.
Karta używa bieżącego rekordu, pokazując jeden rekord. srcRecord jest używany na listach wyłącznie w celach informacyjnych.

PAGE('OPEN', 
  string AnveoPageCode, 
  Record, 
  srcRecord);

example:Open Anveo Page Sales Order List from a Customer:
PAGE('OPEN', 'SALESORDER_LIST', SalesHeader, Customer);

W poprzednich wersjach Anveo Script, PAGE_OPEN(..) był używany zamiast PAGE(’OPEN’, …). PAGE_OPEN został wycofany, ale nadal jest dostępny ze względu na kompatybilność.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner