Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

MODIFY, MODIFYALL

bool MODIFY(bool runTrigger = true, 
  bool scriptHandleException = false);

example:
Customer:MODIFY();

Użyj tej funkcji, aby zmodyfikować rekord.

bool MODIFYALL(string FieldName,
  object newValue, 
  bool runTrigger = true,
  bool scriptHandleException = false);

example:
Customer:MODIFYALL('Name', 'Testdata', false);

Użyj tej funkcji, aby zmodyfikować wszystkie rekordy w zestawie rekordów.

runTrigger definiuje, czy uruchomić lokalny wyzwalacz aplikacji mobilnej i domyślnie, czy uruchomić również wyzwalacz OnInsert-table w Microsoft Dynamics podczas synchronizacji. Zachowanie synchronizacji jest zdefiniowane w codeunit ACF App Events.

scriptHandleException = true: Jeśli wystąpi błąd, Anveo Script wyświetli komunikat o błędzie i zatrzyma wykonywanie. Zwracana wartość nie jest dostępna.
scriptHandleException = false: Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracana jest ustawiana na false. Anveo Script nie wyświetli komunikatu o błędzie, a obsługa błędów musi być wykonywana w ramach skryptu.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner