Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Zmienne, warunki, funkcje i pętle
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Zmienne, warunki, funkcje i pętle

Deklaracja zmiennej lokalnej

local variable;

Example: 
local myVariable;

Zadeklaruj zmienną lokalną. Ta zmienna jest ważna tylko do następnego end;

Definicja zmiennej lokalnej.

local variable= value;

example: 
local Customer = Record('Customer');
local isValue = false;

Definicja globalnej zmiennej tekstowej

variable1 = variable1 .. variable2;

example:
myText = 'new' .. ' Text';

If oświadczenie

if a == 2 then
 ...
elseif a == 3 then
 ...
else
 ...
end;

NieBEGIN

no end; before elseif,

bez end; else,

end; jest zawsze wymagany.

CASE-Stwierdzenia nie istnieją, zamiast nich użyj elseif.

Funkcje z parametrami

function functionName(Parameter1,Param2,...)
  return variableName;
end;

Zadeklaruj funkcję z parametrami. Wartość zwrotna jest opcjonalna.

For pętli

for i = startValue, endValue, step do
  ...
end;

example:
for i = 1, 10, 0.5 do
  ...
end;

Pętla While

while condition do
  ...
end;

example:
while i <= 5 do
  i = i + 1
end;

Repeat pętli

repeat
  ...
until condition;

example: 
repeat
  i = i + 1;
until i <= 5;