Anveo Web Portal / Dostosuj interfejs użytkownika / Tworzenie Anveo Page przy użyciu wirtualnych tabel
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Tworzenie Anveo Page przy użyciu wirtualnych tabel

Ustawienie Anveo Pages na podstawie Virtual Tables różni się nieco od ustawienia Anveo Pages na podstawie tabel w Microsoft Dynamics NAV 2016. Podczas tworzenia nowego Anveo Page Element należy wprowadzić identyfikator wirtualnej tabeli w polu Virtual Table Code zamiast numeru tabeli. Nazwa tabeli przedstawia nazwę tabeli ACF Virtual Data, w której wszystkie dane wirtualnej tabeli są zapisywane w Microsoft Dynamics NAV 2016 Definicja pól jest podobna do definicji pól w Anveo Pages (więcej informacji można znaleźć tutaj). Zamiast numerów pól wprowadzamy identyfikator Virtual Table i identyfikator pola. W przeciwieństwie do definicji pola opartej na normalnych tabelach, możesz określić różne Virtual Tables na Anveo Page Element i w ten sposób utworzyć pola na Anveo Page.

Relacje tabel, które zawierają tabele wirtualne, nie mogą być ustawiane w sposób opisany tutaj. Musisz zaprogramować te relacje tabelaryczne zamiast tego, jak pokazano tutaj, z wyjątkiem: Relacje tabel dla masek wyszukiwania przy użyciu funkcji VIRTUALFILTER() są tutaj opisane.