Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Wirtualne tabele i pola

Używając wirtualnych tabel i pól możesz utworzyć lokalne struktury danych dla Anveo Mobile App bez żadnych zmian w tabelach Microsoft Dynamics 365 Business Central. Te wirtualne struktury danych umożliwiają tworzenie procesów tylko dla aplikacji. Dane przechowywane w tych tabelach i polach nie będą wysyłane do Microsoft Dynamics 365 Business Central w procesie synchronizacji.

Istnieją dwa warianty wirtualnych struktur danych: Najpierw można dodać wirtualne pola do istniejącej tabeli Microsoft Dynamics 365 Business Central. Po drugie, można tworzyć własne wirtualne tabele i pola bez struktury tabeli Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Dodaj wirtualne pole do tabeli Microsoft Dynamics 365 Business Central

Utwórz nową wirtualną tabelę i podłącz ją do istniejącej tabeli Microsoft Dynamics 365 Business Central. Nazwa tabeli Microsoft Dynamics 365 Business Central będzie automatycznie używana jako nazwa wirtualnej tabeli i musi być identyczna. Wystarczy dodać nowy wiersz i wpisać numer tabeli w prawej kolumnie.

Utwórz nową wirtualną tabelę z podłączoną tabelą Microsoft Dynamics 365 Business Central.

W definicji pola wirtualnej tabeli można teraz dodać pola wirtualne. Anveo Mobile App używa nazwy pola jako identyfikatora. Upewnij się, że jest unikalny i nie jest zdefiniowany jako nazwa pola w tabeli Microsoft Dynamics 365 Business Central

Utwórz nowe pole w wirtualnej tabeli

Utwórz nową wirtualną tabelę

Jeśli chcesz utworzyć nową wirtualną tabelę, która nie jest połączona z tabelą Microsoft Dynamics 365 Business Central, po prostu zachowaj numer tabeli na 0. Proszę zdefiniować przynajmniej klucz główny.

Korzystaj z wirtualnych struktur danych w pakietach synchronizacyjnych

Możesz po prostu dodać wirtualne tabele i pola do Pakietów synchronizacyjnych. Pozostaw puste numery tabeli i pól i użyj wirtualnej nazwy tabeli / wirtualnej nazwy pola.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner