Anveo Mobile App / Instalacja / Tabele dołączone do licencji Dynamics dla członka zespołu / ograniczonego użytkownika
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Tabele dołączone do licencji Dynamics dla członka zespołu / ograniczonego użytkownika

W zależności od posiadanej licencji Microsoft Dynamics, może być ważne, aby policzyć liczbę tabel, do których zapisywane są dane podczas procesu synchronizacji. Niektóre z tabel Anveo są zarejestrowane w Microsoft, które są zawarte w tabelach dla „Team Member” / „Limited User” Dynamics License, które nie są liczone.

Lista tabel znajduje się tutaj: