Anveo Mobile App / Instalacja / Wymagania systemowe
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Wymagania systemowe

SkładnikiAnveo Mobile App

Do uruchomienia produktu Anveo Mobile App w sposób opisany w niniejszej dokumentacji wymagane są różne komponenty. Różnią się one nieco w zależności od rodzaju infrastruktury, czy jest to infrastruktura On Premises / Private Cloud czy Microsoft Dynamics BC Online / Public Cloud.

Instalacja wOn Premises klienta / prywatna chmura

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central Wydanie 13 do 18
 • Lub: Microsoft Dynamics NAV w wersji 2009 R2 do 2018
 • W siedzibie firmy (oznacza instalację lokalną) lub w chmurze prywatnej (oznacza „maszynę wirtualną na platformie Microsoft Azure” lub inną infrastrukturę hostowaną, która jest zarządzana przez firmę, partnera firmy Microsoft lub innego dostawcę, który nie jest firmą Microsoft)
 • Normalny Microsoft SQL-Server, który obsługuje Państwa wersję Microsoft Dynamics (SQL Server 2012 i nowsze). Azure SQL nie jest obsługiwany, ponieważ ma ograniczoną funkcjonalność. Jednak normalny Microsoft SQL-Server działający na „Virtual Machine on Azure” jest obsługiwany.
 • Windows Server 2012 lub nowszy dla Anveo Server z .NET w wersji 4.7.2 lub wyższej.
  Windows Server 2008 lub 2008 R2 nie jest obsługiwany od wersji Anveo Client Suite 11, ponieważ ta wersja nie otrzymuje już aktualizacji zabezpieczeń od firmy Microsoft od 14 stycznia 2020 roku.
 • Na serwerze Windows dla Microsoft Dynamics Web Service: Wiadomości Push wymaga TLS1.2 jako domyślnego TLS.
  Ze względów bezpieczeństwa, poprzednie wersje TLS nie są obsługiwane. Uwaga: Proszę zainstalować najnowszą aktualizację dla .NET poprzez Windows Update, musi być co najmniej 3.5.1
 • Linia internetowa o stałym adresie IP
 • Firewall z możliwością mapowania określonego ruchu danych bezpośrednio z zewnętrznych do wewnętrznych serwerów bez użycia „Proxy”.
 • Certyfikat SSL do szyfrowania ruchu danych
 • Konta Microsoft Active Directory lub uwierzytelnianie „NAVUserName/Password” (tylko Anveo Mobile App ). Inne metody uwierzytelniania, takie jak O365Authentification, nie są obsługiwane. „NAVUserName/Password” nie jest obsługiwane w Anveo Web Portal.

1 Przedłużenie Anveo Mobile App

Extension Anveo Mobile App lub plik FOB jest dostępny do pobrania na portalu partnerskim Anveo lub zostanie zainstalowany/dostarczony przez partnera Microsoft Dynamics.

2 Instalacja w Microsoft Dynamics

Extension Anveo Mobile App (lub FOB) jest zainstalowane w Microsoft Dynamics. Zwykle jest to wykonywane przez wspierającego Partnera Microsoft. Rozwiązanie Microsoft Dynamics może być zainstalowane lokalnie lub znajdować się w prywatnej chmurze. Szczegółowe wymagania systemowe znajdują się w dokumentacji. Infrastruktura jest zazwyczaj obsługiwana w całości przez klienta końcowego. Klient końcowy jest zatem odpowiedzialny za aktualizacje i bezpieczeństwo danych.

3 Klucze licencyjne

Klient końcowy otrzymuje klucz licencyjny od conion media GmbH za pośrednictwem Microsoft Dynamics Partner. Partner Microsoft Dynamics jest już lub stanie się Partnerem Anveo.

4 Serwer Anveo

Anveo Server jest instalowany na infrastrukturze lokalnej lub w chmurze prywatnej. Obsługuje on transfer danych pomiędzy Microsoft Dynamics (2) a Anveo Mobile App Client (6). Również ta infrastruktura jest w całości obsługiwana przez klienta końcowego. Klient końcowy jest zatem odpowiedzialny za aktualizacje i bezpieczeństwo danych.

5 Anveo Mobile App Klient

W App Store (od Apple), Google Play lub Microsoft Store, conion media GmbH udostępnia klienta Anveo Mobile App do bezpłatnego pobrania. Klient jest w stanie pracować z wieloma kontami i może być używany zarówno do pracy na żywo, jak i równolegle w systemach testowych i środowiskach wieloużytkownikowych. Dodatkowo, oferuje aplikację demonstracyjną do łatwego testowania bez konieczności tworzenia własnej infrastruktury z Anveo Mobile App.

6 Urządzenia dla użytkowników końcowych

Anveo Mobile App Client jest instalowany na mobilnych urządzeniach końcowych. Zarządzanie urządzeniami końcowymi, zwłaszcza w zakresie aktualizacji i bezpieczeństwa danych, należy do obowiązków klienta końcowego. W celu zorganizowanego planowania aktualizacji zalecamy korzystanie z rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM).

BC Online / Public Cloud

Obecnie pracujemy nad ogólną dostępnością wersji BC Online Microsoft Dynamics 365 Business CentralPublic Cloud). Jak tylko ustalimy konkretną datę premiery, ogłosimy to na naszej stronie internetowej i w naszym newsletterze. Wybrane projekty z klientami pilotażowymi testują obecnie aplikację od końca czerwca 2021 roku. Zakończenie fazy pilotażowej przewidujemy na koniec sierpnia 2021 roku.
Więcej szczegółów na temat statusu wydania można znaleźć tutaj.

1 Przedłużenie Anveo Mobile App

Extension Anveo Mobile App Extension jest instalowane bezpośrednio w środowisku online Microsoft Dynamics 365 Business Central za pośrednictwem Microsoft App Source.

2 Instalacja w Microsoft Dynamics

Rozszerzenie Anveo Mobile App jest zainstalowane w Microsoft Dynamics. Rozwiązanie Microsoft Dynamics znajduje się w chmurze publicznej Microsoft o nazwie „Business Central Online”. Szczegółowe wymagania systemowe znajdują się w dokumentacji. Infrastruktura jest obsługiwana przez Microsoft jako rozwiązanie typu Software as a Service (SaaS). Klient końcowy jest odpowiedzialny za wszelkie niezbędne aktualizacje środowiska BC Online, gdy zostaną one udostępnione przez firmę Microsoft.

3 Klucze licencyjne

Klient końcowy otrzymuje klucz licencyjny od Anveo IT Services GmbH za pośrednictwem Microsoft Dynamics Partner. Partner Microsoft Dynamics jest już lub stanie się Partnerem Anveo.

4 Anveo Mobile App Usługa w chmurze

Anveo IT Services GmbH prowadzi infrastrukturę w chmurze jako rozwiązanie typu Software as a Service (SaaS). Ta usługa Anveo Mobile App Cloud Service obsługuje transfer danych pomiędzy Microsoft Dynamics (2) a Anveo Mobile App Client (6). Usługa przechowuje kopię niezbędnych danych z Microsoft Dynamics do synchronizacji z Anveo Mobile App Client i oblicza pakiet delta dla każdego użytkownika mobilnego tak szybko, jak to możliwe, aby tylko zmiany danych musiały zostać przeniesione. To bardzo przyspiesza wymianę danych. Usługa ta jest niezbędna i działa również jako proxy, zapewniając kolejny mechanizm bezpieczeństwa w celu ochrony systemu Microsoft Dynamics z zewnątrz. To, które dane są replikowane do Anveo Mobile App Cloud Service jest definiowane w konfiguracji na poziomie tabel i pól, w tym elastycznych filtrów. Replikacja zazwyczaj odbywa się w regularnym odstępie czasu oraz w czasie synchronizacji użytkownika mobilnego Anveo Mobile App
Infrastruktura ta jest obsługiwana przez Anveo IT Services GmbH. Jest on odpowiedzialny za aktualizacje i bezpieczeństwo danych.

5 Anveo Mobile App Klient

W App Store (od Apple), Google Play lub Microsoft Store, conion media GmbH udostępnia klienta Anveo Mobile App do bezpłatnego pobrania. Klient ten jest w stanie pracować z wieloma kontami i może być używany zarówno do pracy na żywo, jak i równolegle w systemach testowych i środowiskach wieloużytkownikowych. Dodatkowo, oferuje aplikację demonstracyjną do łatwego testowania bez konieczności tworzenia własnej infrastruktury z Anveo Mobile App.

6 Urządzenia dla użytkowników końcowych

Anveo Mobile App Client jest instalowany na mobilnych urządzeniach końcowych. Zarządzanie urządzeniami końcowymi, zwłaszcza w zakresie aktualizacji i bezpieczeństwa danych, należy do obowiązków klienta końcowego. W celu zorganizowanego planowania aktualizacji zalecamy korzystanie z rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM).

Licencje

Licencja Anveo

Pakiet Anveo Client Suite wymaga licencji. Dostępne opcje licencjonowania są dostępne na naszej stronie internetowej.

Każda licencja Anveo jest powiązana 1:1 z licencją Microsoft Dynamics.

Nazwa firmy Filtr

Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z licencji Anveo, oprócz numeru seryjnego Microsoft Dynamics wymagany jest filtr company name. Filtr ten musi zawierać jedną lub więcej znaczących nazw firm, takich jak CRONUS International Ltd. lub „CRONUS*”. Dla systemów testowych i środowisk rozwojowych można aktywować dalsze nazwy firm, np. „TEST*|DEV*.

Licencja musi zawierać wszystkie nazwy firm, które synchronizują dane do Anveo Mobile App. Firmy, które nie synchronizują danych, nie są brane pod uwagę przy tworzeniu licencji.

CRONUS International Ltd.
CRONUS International Ltd.|CRONUS AG
CRONUS*
CRONUS*|Dev System
CRONUS*|DEV*|TEST*
Your Company A|Your Company B|DEV*
Przykłady filtrów firmowych

Filtr company name jest nowością w pakiecie Anveo Client Suite w wersji 10. W przypadku aktualizacji z poprzedniej wersji, przed aktualizacją należy poprosić o nową licencję Anveo. Proszę podać listę nazw firm, które są potrzebne w instalacji.

Jeśli używasz Anveo Mobile App lub Anveo Web Portal do wersji 9, informacje dotyczące company name w licencji Anveo muszą być puste. Jeśli nie, licencja będzie wyświetlana jako „nieważna”. Jeśli potrzebujesz licencji Anveo dla obu wersji, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnera Anveo lub Działem Pomocy Technicznej Anveo.

Nawet jeśli wymagany jest filtr firmowy, licencja Anveo Mobile App i Anveo Web Portal opiera się na jednej bazie danych do pracy na żywo i jednej licencji Microsoft Dynamics. Możesz mieć jedną lub więcej nazw firm w swojej licencji Anveo bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli potrzebujesz dodać więcej nazw firm do łańcucha filtrów, skontaktuj się z partnerem Microsoft lub działem obsługi partnerów Anveo, aby otrzymać zaktualizowaną licencję Anveo.


Licencja Microsoft Dynamics

Do uruchomienia Anveo wymagana jest licencja Microsoft Dynamics 365 Business Central lub Microsoft Dynamics NAV. Rodzaj licencji jest zależny od wersji i scenariusza użytkowania. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy skontaktować się z partnerem firmy Microsoft.

Anveo nie może być używane do zmniejszenia liczby licencji Microsoft Dynamics. Każda aplikacja firm trzecich, która łączy się z Microsoft Dynamics (jak Anveo) wymaga licencji Microsoft. Nie jest dozwolone udostępnianie jednego konta użytkownika Microsoft Dynamics wielu użytkownikom zewnętrznym. Nazywa się to „Multiplexing”.

„Pełny użytkownik” lub „Członek zespołu” / „Użytkownik z ograniczeniami”.

Każdy Użytkownik Anveo wymaga posiadania statusu „Full User” lub „Team Member”, „Limited User” lub „Light User” w zależności od wersji Microsoft Dynamics i scenariusza użytkowania. Podstawową zasadą jest: jeśli piszesz do więcej niż trzech tabel poza zestawem „wolnych tabel”, wymagany jest „Pełny użytkownik”. Niektóre inne ograniczenia mają zastosowanie, np. pisanie postów nie jest dozwolone dla „Użytkownika z ograniczeniami” lub „Członka zespołu”. Szczegółowe informacje można znaleźć w oficjalnej dokumentacji firmy Microsoft lub uzyskać od partnera firmy Microsoft.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Podobnie jak w poprzednio opisanej sekcji, Anveo wymaga „Full User” lub „Team Member” do odczytu i zapisu danych z i do Microsoft Dynamics 365 Business Central. Licencje te oparte są na zasadzie „named user”, podobnie jak licencje Anveo: Każdy użytkownik, który uzyskuje dostęp, wymaga licencji Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Microsoft Dynamics NAV 2013 do 2018

Anveo wymaga „Full User” lub „Limited User” w zależności od danych, które będą zapisywane z aplikacji do Microsoft Dynamics NAV. Licencje te oparte są na „współbieżności”. Wymagana jest liczba użytkowników korzystających z systemu w tym samym czasie („współbieżnych”) oraz określony czas bezczynności. „Full User” wymaga 2 godzin bezczynności po ostatniej akcji, „Limited User” wymaga 15 minut.

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

W Microsoft Dynamics NAV 2009 R2, w zależności od scenariusza użycia, wymagany jest „Użytkownik lekki” lub „Zewnętrzny łącznik”.

Inne licencje

Oprócz odpowiedniej licencji Microsoft Dynamics Licensing, dla infrastruktury mogą być wymagane inne licencje na oprogramowanie, takie jak Microsoft SQL Server, Microsoft Azure lub Microsoft Windows Server. Więcej szczegółów można znaleźć w oficjalnych wymaganiach oprogramowania dla Microsoft Dynamics.

Wiążące informacje dotyczące wymagań licencyjnych dla oprogramowania Microsoft Dynamics lub innego oprogramowania firmy Microsoft można uzyskać wyłącznie od firmy Microsoft lub jej partnera. Anveo nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tych informacji ani za prawidłowe licencjonowanie w Państwa systemie.

Wymagania dotyczące urządzeń mobilnych

Anveo Mobile App Client działa na następujących mobilnych systemach operacyjnych:

 • Android w wersji od 7.0 do 11
  (wersje od 5 do 6 były wspierane do maja 2021, wersja 4.4 była wspierana do lutego 2020)
 • iOS (iPad i iPhone) wersja 12 do 14.3, ograniczone wsparcie dla wersji 10 do 11
 • Microsoft Windows 10
 • Ograniczone wsparcie dla systemu Windows 8.1 z powodu ograniczonego zestawu funkcji.

Następujące systemy operacyjne nie są obsługiwane:

 • Smartfony z systemem Microsoft Windows
 • Microsoft Windows CE
 • Wszystkie inne systemy operacyjne niewymienione w powyższym wykazie

Badanie kompatybilności

Ze względu na dużą liczbę kombinacji oprogramowania i sprzętu, niestety nie jesteśmy w stanie podać żadnych jednoznacznych zaleceń dotyczących oprogramowania i sprzętu. Żądaną konfigurację można przetestować bezpłatnie poprzez Anveo Mobile App w Google Play, App Store lub Microsoft Store. Proszę pobrać aplikację i przetestować ją na wybranych urządzeniach. Jeśli korzystasz z Anveo Web Portal, udostępniamy darmowe konta demo do testowania.

Wydajność

Ponadto nie możemy podać dokładnej rekomendacji dotyczącej wydajności, ponieważ rozwiązania Anveo są bardzo różne i dlatego stawiają bardzo różne wymagania urządzeniom. Niektóre rozwiązania Anveo Mobile App wymagają bardzo małej ilości pamięci i pojemności procesora, podczas gdy inne wymagają bardzo aktualnych i szybkich urządzeń.

Zasadniczo również w tym przypadku należy przeprowadzić badanie wstępne. Zauważyliśmy, że szybkość procesora jest decydującym czynnikiem dla lepszej wydajności, mniej pamięci.