Anveo Mobile App / Najlepsze praktyki / Używanie wirtualnych kluczy
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Używanie wirtualnych kluczy

Możesz również zdefiniować wirtualne klucze dla istniejących tabel lub całkowicie wirtualne tabele w tabelach wirtualnych. Są one następnie dostępne w aplikacji do sortowania i filtrowania.

Jeśli zdefiniujesz nowy wirtualny klucz dla pól już istniejących w aplikacji, pola te muszą zostać usunięte z pakietu synchronizacji i dodane ponownie, aby przenieść klucz.