Anveo Mobile App / Najlepsze praktyki / Wdrażanie skanera kodów kreskowych Cognex (tylko iOS)
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Wdrażanie skanera kodów kreskowych Cognex (tylko iOS)

W niektórych procesach biznesowych możesz potrzebować zaawansowanego skanowania kodów kreskowych, ponieważ już wdrożony, bezpłatny skaner kodów kreskowych nie spełnia Twoich potrzeb w zakresie rozpoznawania kodów kreskowych lub szybkości skanowania. W takich przypadkach masz możliwość skorzystania z rozwiązania do skanowania kodów kreskowych firmy cognex. Ta funkcja jest dostępna tylko w systemach operacyjnych iOS.

Wymagania wstępne:

Ten wyższej jakości skaner kodów kreskowych należy licencjonować na własny koszt niezależnie od Anveo Mobile App przez Manatee / Cognex.

Po otrzymaniu licencji można wdrożyć skaner kodów kreskowych cognex za pomocą następującego polecenia PAGE:

PAGE('BARCODE', Record, string FieldName,'BARCODE','MANATEE','Cognex License Key');
Polecenie PAGE do użycia skanera Cognex