Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Menu

Istnieją trzy rodzaje menu w Anveo Client Suite: Menu w Main Menus Anveo Pages i Menu Templates. Wszystkie te typy menu mają głównie te same właściwości, z wyjątkiem tego, że szablony menu nie mogą być wywoływane bezpośrednio. Ponadto, właściwości menu w Anveo Pages są specjalnie omówione poniżej.

Możesz utworzyć nowe menu główne ze strony Main Menus w ustawieniach pakietu Anveo Client Suite w Microsoft Dynamics NAV 2016.

Code

Identyfikator Main Menu.

Type

Określa, czy wpis jest typu Main Menu czy Menu Template.

Menu Type

Menu Type powinien być ustawiony na Anveo Web Portal.

Width, Height

Określa wymiar Main Menu...

Open Anveo Page on Login

Zdefiniuj Anveo Page, którą chcesz otworzyć po zalogowaniu się.

Anveo Page Custom Table Relation

Jeśli Twoja Anveo Page potrzebuje niestandardowej relacji na stronie internetowej, możesz wpisać w to pole kod relacji Anveo Page (patrz tutaj).

Możesz dodawać pozycje menu lub edytować istniejące pozycje menu jednym kliknięciem przycisku Edit. Menu można eksportować lub importować jako plik XML za pomocą funkcji Export selected main menus i Import main menus. Jeśli chcesz zaimportować menu i to menu już istnieje, menu nie zostanie nadpisane.

Page Element Menu

Każde Main Menu składa się z wielu Menu Elements określających jak będą wyglądać płytki w menu. Płytki mają następujące atrybuty:

Description

Tekst pokazany na kafelku. Tekst może być ustawiony w wielu językach poprzez […] …przycisk.

Linked Anveo Page

Określa stronę, która będzie dostępna po naciśnięciu płytki.

Action Code

Określa czynność, która zostanie wykonana po naciśnięciu płytki.

Jeśli nie została zdefiniowana ani Linked Anveo Page, ani Action Code, Menu Element zostanie wyświetlony jako nagłówek.

Icon Description

Określa, jaka ikona jest wyświetlana na kafelku (więcej informacji o ikonach tutaj).

Fill Fit Color

Jeśli jest zaznaczone, ikona’nie będzie miała ramki.

Icon Color

Jeśli ikona może być kolorowa, kolor można zdefiniować tutaj.

Text Color

Definicja koloru tekstu na płytce.

Background Color

Definicja koloru płytki.

Za pomocą funkcji Up, Down, Left i Right można ustawić kolejność i wcięcie elementów menu.

Zmiany dokonane w menu głównym są niewidoczne w kliencie dopiero po ponownym uruchomieniu sesji (np. poprzez przeładowanie strony internetowej w przeglądarce) lub synchronizację w Anveo Web Portal.

Pozycje menu bez połączonej Anveo Page, relacji użytkownika lub kodu funkcyjnego nie są widoczne w kliencie. To samo dotyczy pozycji menu, które odnoszą się do niepublikowanych Anveo Pages lub Anveo Pages, do których nie masz wystarczających praw (więcej informacji na temat praw dostępu tutaj).

Jeśli zostawisz opis pozycji menu puste i wskażesz Anveo Page, do której znajduje się link, opis Anveo Page wraz z wszystkimi tłumaczeniami zostanie automatycznie przeniesiony do pozycji menu.

Menu Templates

Oprócz tworzenia indywidualnych wpisów w menu można stworzyć szablon menu i wstawić go do Anveo Pages. W ten sposób oszczędzasz czas i nie musisz często odtwarzać menu, z których korzystasz w Anveo Pages. Masz również możliwość użycia szablonu menu w obrębie szablonu menu, dzięki czemu możesz go szybciej skonfigurować, chociaż nie możesz tego zrobić używając szablonów z tym samym kodem.

Możesz edytować wszystkie szablony menu w menu głównym w Microsoft Dynamics NAV 2016 poprzez stronę Menu Templates. Możesz również eksportować lub importować szablony menu jako plik XML poprzez stronę. Jeśli chcesz zaimportować szablon menu i ten szablon już istnieje, nie zostanie on nadpisany.

W przeciwieństwie do menu głównego, menu na Anveo Pages mają właściwości Close Anveo Page after action oraz Line choice required.

Close Anveo Page after action

W przypadku aktywacji bieżącej Anveo Page, z której element menu został aktywowany, zostanie zamknięty po zakończeniu połączonej akcji. Ma to sens, na przykład przy księgowaniu zamówień sprzedaży, ponieważ zamówienia nie są już tam obecne po zakończeniu procedury księgowania.

Line choice required

Zmusza użytkownika do wybrania elementu na liście Anveo Page Elements, aby umożliwić użytkownikowi kontynuację. Jest to konieczne np. w celu usunięcia linii.