Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Właściwości Anveo Page

Dalsza edycja Anveo Page odbywa się na karcie Anveo Page, która zawiera następujące zakładki:

General

W zakładce Ogólne znajdują się wszystkie właściwości, które widziałeś w przeglądzie wszystkich Anveo Pages (patrz tutaj). Klikając na przycisk „Asystent – Edytuj – Edytuj -„. […] w polu Opis można dodać opisy Anveo Page w danym języku.

Zauważ, że wyświetlanie zawartości pola w opisie działa tylko w przypadku pól na Anveo Pages, które są widoczne lub ukryte.

Usage

Tutaj możesz zobaczyć szczegółowe informacje na temat wykorzystania Anveo Page.

W tym momencie nie można zobaczyć, w jakich kodach akcji Anveo Page jest używana. Wynika to z braku możliwości automatycznego odczytu kodu C/AL przez Microsoft Dynamics 365 Business Central. Oznacza to, że możliwe jest wywołanie Anveo Page za pomocą kodu C/AL bez wyświetlania jej użycia.

Elements

Na liście elementów możesz zobaczyć wszystkie Anveo Page Elements zdefiniowane na tej Anveo Page. Więcej informacji na temat Anveo Page Elements można znaleźć tutaj

Mobile App

Tutaj można zdefiniować, które kody akcji mają być wykonywane przy otwieraniuOnOpenPageakcjaOnOpenPage) i przy zamykaniuOnClosePageakcjaOnClosePage) Anveo Page. Dodatkowo można zdefiniować symbol i kolor tytułu strony’Anveo.