Category: Anveo Mobile App

Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Dodaj konto serwera Anveo

Jeśli chcesz połączyć Anveo Mobile App z nowym systemem lub z innym użytkownikiem, kliknij „Add New Account” (Dodaj nowe konto) na ekranie głównym Anveo Mobile App. Wymagania wstępne Przed połączeniem z systemem Microsoft Dynamics...

Ważne informacje

Dwa rozwiązania w jednym produkcie W przypadku Anveo Web Portal wszystkie dane są pobierane i zapisywane z powrotem za pomocą logiki biznesowej Microsoft Dynamics, dzięki czemu nie jest wymagany zbędny kod źródłowy dla aplikacji...