Category: Anveo Mobile App

Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Jak tworzyć raporty dziennika

W systemie Windows można utworzyć raport z dziennika, naciskając klawisze Ctrl i F12. Dziennik otworzy się automatycznie w edytorze tekstu. iOS Otwórz rozszerzone menu opcji z LongPress (5-10 sekund) w menu akcji. Daje to...

Czyszczenie danych

Czyszczenie zadań Funkcja na stronie umożliwia czyszczenie wiadomości przychodzących i wychodzących dla urządzeń przenośnych. W ten sposób usuwane są już wykonane zadania. Jeśli urządzenia synchronizują się wielokrotnie w długim okresie czasu, czyszczenie zadań może...

Dynamiczne napisy kafelków w menu głównym

Dynamiczna zmiana podpisów kafelków w menu głównym jest wykonywana w menu OnOpenMenu Trigger odpowiedniego menu głównego. W ten sposób można dostosować ikonę, kolor i tekst płytki. Ikony/kolory Ikona i kolor płytek menu głównego są...

Przycisk Home

Aby skorzystać z zalet przycisku domu bez konieczności jego używania, można postępować w następujący sposób. Opisany proces powrotu do menu głównego jest kontrolowany przez Państwo Systemu Globalnego. Wymagane obiekty ACF Globalna zmienna Wirtualna tabela...

Słowniki

Słowniki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić szybkie wstawianie często używanych tekstów i komentarzy.W tym celu należy zachować 3 tabele: 5327205 Słownik ACF (słowniki) 5327206 ACF Słownikowa lista słów (listy słów) 5327207 ACF...

Cechy bazowe

W tej sekcji wyjaśnimy kilka cech naszej aplikacji Anveo Sales and Service App

Opis pakietu aktualizacji Anveo Mobile App

Anveo oferuje pakiet serwisowy umożliwiający łatwą i szybką aktualizację istniejącej instalacji Anveo Mobile App. Obejmuje to aktualizację istniejących komponentów serwera do najnowszej wersji Anveo Mobile App. Niniejszy dokument opisuje warunki wstępne oraz dokładny opis...

Konfiguracja nowego języka

jest w stanie obsługiwać wiele języków. Istnieją różne rodzaje tłumaczeń, które musisz skonfigurować, aby móc używać w innym języku użytkownika. Tekst w opiera się na różnych źródłach danych. W zależności od źródła danych, tłumaczenie...

Anveo Mobile App GDPR/DSGVO Zgodność

Anveo Mobile App to elastyczny zestaw narzędzi do łatwego tworzenia aplikacji mobilnych dla Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) i Microsoft Dynamics NAV. Dane, które są przechowywane i przetwarzane mogą zawierać dane, które podlegają...