Category: Anveo Mobile App

Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Ważne informacje

Dwa rozwiązania w jednym produkcie W przypadku Anveo Web Portal wszystkie dane są pobierane i zapisywane z powrotem za pomocą logiki biznesowej Microsoft Dynamics, dzięki czemu nie jest wymagany zbędny kod źródłowy dla aplikacji...

Anveo Client Suite w wersji 11

Na tej stronie znajdują się wszystkie informacje o wydaniu Anveo Client Suite w wersji 11. Co to jest New Webinars Aby zapoznać się z nowymi funkcjami, zapraszamy do odwiedzenia naszych webinarów ogłoszonych na kolejnych...

Włącz rejestrację na serwerze Anveo.

Logowanie serwera Anveo można włączyć z dowolnego klienta Dynamics. W konfiguracji Anveo w zakładce Administracja znajduje się flaga dziennika akcji serwera oraz folder dziennika akcji. Dziennik jest zapisywany na ścieżce zapisanej na serwerze Anveo....