Category: Anveo Web Portal

Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Formularze wniosków / Strony raportów

Korzystając z tabel wirtualnych można również tworzyć formularze zapytań / strony dla raportów , aby ustawić na nich filtry i opcje. Przykład formularza żądania / strony raportu można znaleźć w głównej aplikacji Anveo Client...

Konfiguracja nowego języka

jest zdolny do pracy w wielu językach. Istnieją różne rodzaje tłumaczeń, które należy skonfigurować, aby móc używać w różnych językach użytkowników. Tekst w opiera się na różnych źródłach danych. W zależności od źródła danych,...

Strict Security blokuje serwer Delta

Jeśli napotkasz błąd ” nie…powiodło się, ponieważ „clr strict security”…” po zainstalowaniu SQL Server musisz dezaktywować strict Security. W tym celu należy wykonać następujący skrypt SQL na serwerze SQL:

Tabele wirtualne / Zmienne

Oprócz wszystkich tabel dostępnych w , można również skonfigurować oparte na . Pola w można wykorzystać jako zmienne, np. w celu pokazania wartości zwrotnych funkcji na graficznym interfejsie użytkownika. Podobnie jak zmienne w ,...

Zainstaluj aktualizację

Wraz z każdą wersją wysyłamy dokumentację Proces aktualizacji i Changelog, która zawiera listę wszystkich zmian oraz instrukcję krok po kroku, jak przeprowadzić aktualizację. W porównaniu do aktualizacji Microsoft Dynamics, bardzo łatwo i szybko można...

Jak przygotować wniosek o wsparcie?

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z aplikacją mobilną Anveo lub portalem internetowym Anveo, czekamy na pomoc. Tutaj znajdziesz kilka wskazówek, jak zoptymalizować swoją prośbę o pomoc techniczną. 1. Wyszukiwanie w Zebraliśmy już wiele typowych kwestii...

Testowanie Microsoft Dynamics SOAP Web Services

Aby przetestować usługę internetową Microsoft Dynamics SOAP Web Service, można skorzystać z tej i programu testowego. Może to być wykorzystane do zidentyfikowania problemów związanych z konfiguracją Microsoft Dynamics jak w scenariuszu delegacji w Microsoft...