Category: Anveo Web Portal

Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Testowanie Microsoft Dynamics SOAP Web Services

Aby przetestować usługę internetową Microsoft Dynamics SOAP Web Service, można skorzystać z tej i programu testowego. Może to być wykorzystane do zidentyfikowania problemów związanych z konfiguracją Microsoft Dynamics jak w scenariuszu delegacji w Microsoft...

Pakiety synchronizacji ustawień (Setup Synchronization Packages)

Konfiguracja pakietów synchronizacyjnych w Anveo Client Suite może być wykonana na stronie Pakiety synchronizacyjne. Każdy pakiet synchronizacyjny posiada kod, który jest unikalnym identyfikatorem. Na karcie pakietu synchronizacyjnego można ustawić następujące właściwości: Za pomocą funkcji...

Filtrowanie w pakietach synchronizacyjnych

Filtry statyczne Składnia filtracyjna Apostrof (odwrócony przecinek) musi uciec z drugim apostrofem. Serwer Anveo Delta Server obsługuje proste operatory takie jak większy niż lub równy >=, mniejszy niż < i mniejszy lub równy <=....

Wyszukiwania na stronach kart płatniczych

Wyszukiwanie na stronie karty daje możliwość prostego wybrania wartości z listy zamiast wpisywania jej. Typowe scenariusze z to pola kodu, które mają tylko bardzo krótką nazwę. Wymaga to opisu, aby zrozumieć jego wartość. Ponadto...

Dynamiczna regulacja Anveo Pages

Podczas konfigurowania wszystkie informacje związane z wyglądem pól są statyczne i nie ulegają zmianie. Dla każdego kodu wygląd może być modyfikowany w czasie pracy, np. kolorowanie pól pod pewnymi warunkami, podświetlenie lub zastąpienie zawartości...

Indywidualne relacje tabelaryczne między Anveo Pages

W większości przypadków Anveo Client Suite używa domyślnych relacji zdefiniowanych w (Czytaj więcej tutaj). W niektórych przypadkach wymagana jest bardziej złożona relacja z udziałem wielu tabel lub wymagane są filtry dynamiczne, np. oparte na...

Dostosowania w C/AL

Cała logika biznesowa Anveo Web Portal jest realizowana bezpośrednio w Z tego powodu wszystkie dostosowania dla klientów internetowych są przechowywane jako kod C/AL. W kolejnych sekcjach przedstawiono i , które odgrywają centralną rolę w...

CodeunitACF Management Codeunit

Korzystając z masz możliwość wywołania głównych funkcji kontrolnych pakietu Anveo Client Suite i wykorzystania ich kodu. Usługi internetowe wykorzystywane do komunikacji z nie pozwalają na interakcję z użytkownikiem w z przyczyn technicznych. W rezultacie...

Tworzenie masek wyszukiwania

można wykorzystywać w listach w do tworzenia masek wyszukiwania, w których można ustawić filtr na danych wyświetlanych na liście. Można znaleźć przykład masek wyszukiwania, np. w głównej aplikacji na z kodem CONTACT_SEARCH (wyszukiwanie kontaktów)....