Anveo Mobile App / Dostosuj interfejs użytkownika / Zmiany danych procesowych na urządzeniu
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Zmiany danych procesowych na urządzeniu

Wszystkie dane otrzymane z urządzenia mobilnego będą przetwarzane w dokładnie takiej samej kolejności chronologicznej, w jakiej zostały wprowadzone do urządzenia mobilnego. Każda zmiana danych, nowe dane lub usunięcie danych będą przetwarzane w tabelach Microsoft Dynamics 365 Business Central przy użyciu Web Services podczas synchronizacji.

Zmiany danych przez użytkownika

Wszystkie zmiany dokonane przez użytkownika na kartach lub listach wykonują w Microsoft Dynamics 365 Business Central następujące polecenia: VALIDATE, „], MODIFY(true) i DELETE(true). W ten sposób zostanie wykonany również Twój kod w tabelach.

Ze względu na przetwarzanie danych za pomocą Web Services Microsoft Dynamics 365 Business Central, niektóre funkcje nie są dostępne i mogą wymagać pewnych zmian w wyzwalaczach tabeli. Więcej informacji tutaj.

Zmiany danych przez Anveo Script

Jeśli używasz Anveo Script do dodawania, zmieniania lub usuwania danych, możesz zdecydować, czy chcesz uruchomić trigery tabeli Microsoft Dynamics 365 Business Central podczas procesu synchronizacji. Użycie opcji SETVALUE versus VALIDATE decyduje o tym, czy chcesz uruchomić triger OnValidate-trigger, MODIFY(false) versus MODIFY(true) decyduje, czy chcesz uruchomić triger OnModify. To samo dotyczy OnInsert i OnDelete. Ponadto parametry te określają, czy chcesz uruchomić lokalne wyzwalacze Anveo Mobile App„.

Kod 2: Anveo Script Przykład sterowania wyzwalaczy